Evans - Understanding and attracting strategic HR talent: A focus on the business partner role (studie, CIPD, 2009)

Studie Christiny Evansové z Roehampton University vznikla pro účely britské profesní vzdělávací organizace CIPD (Chartered Institute of Personnel and Development). Evansová, která nyní pracuje jako vedoucí výzkumnice v CIPD, se v ní snaží popsat, jak organizace pracují se strategickými HR talenty v rolích business partnerů. Klade si otázky jako:

- Jak vypadá strategický HR talent a jak do toho zapadá role business partnerů?

- Co umožňuje úspěšné fungování business partneringu?

- Které organizace bojují s nedostatkem strategického HR talentu a jak to řeší?

- Jaké potřeby vyvstávají z hlediska pokračujícího vzdělávání a rozvoje business partnerů?

Výzkum obsahuje několik případových studií. Vychází z rozhovorů s 15 HR profesionály a vůdci z 13 organizací.

Celá studie „Understanding and attracting strategic HR talent“ ve formátu PDF je k dispozici na webových stránkách CIPD zde.

Zdroj: Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) - mezinárodní profesní organizace sdružující odborníky z oblasti HR a vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD)