Evropa a termínované pracovní smlouvy

Společnosti www.jobpilot.cz provedla výzkum mezi obyvateli osmi evropských zemí, jehož cílem bylo odhalit postoje k uzavírání termínovaných pracovních smluv. Téměř třetina z 6726 dotázaných Britů, Čechů, Francouzů, Maďarů, Němců, Poláků, Rakušanů a Švýcarů by s uzavíráním termínovaných smluv s novými zaměstnanci souhlasila zejména v období nízké konjunktury. Většina však zachovává kritický postoj.

Největší strach mají z termínovaných smluv Němci. Ve Francii by s nimi souhlasilo již 50 procent dotázaných. Ve Velké Británii, Rakousku, Polsku, Švýcarsku, České republice a Maďarsku se podíl lidí, kteří by takové smlouvy podepsali, pohybuje od 24 do 32 procent.

-kk-

**Datum vydání:** XI/2004
Zdroj: JobPilot.cz - české stránky serveru JobPilot s nabídkami práce
Zobrazit přehled článků ze zdroje JobPilot.cz