Evropou obchází strašidlo nemobilnosti

Zatímco v Severní Americe se lidé z profesionálních důvodů běžně stěhují stovky či tisíce mil, snahy Evropské unie o zaplnění mezer na pracovním trhu skrze podporu mobility pracovních sil selhávají. Ve své nové zprávě „Managing Mobility Matters 2006“ to potvrdila společnost PricewaterhouseCoopers a také zdůraznila, že to poškozuje konkurenceschopnost Evropy.

Evropská unie si vytýčila cíl stát se do roku 2010 nejdynamičtějším a nejkonkurenčnějším trhem práce na světě. S výjimkou severských zemí, Irska a Velké Británie je však mobilita pracovních sil v EU dosud „znepokojivě nízká“. Pouze třetina ze 445 dotázaných zaměstnavatelů ve 14 evropských zemích zaznamenala letos poptávku po kvalifikované práci od uchazečů z jiné země EU.

Největší překážkou k větší mobilitě pracovních sil v EU je jazyk. Důležitou roli hrají také daňové systémy, zdravotní péče, benefity, chybějící celoevropský legislativní systém pro zaměstnávání nebo problematické uznávání kvalifikace z jedné země v další. Fungují zde i praktické důvody, jako je práce a kariéra životních partnerů, dostupnost bydlení a vzdělání nebo odloučení od rodiny a přátel.

Aktivně dnes v Evropě vyhledává mobilní zaměstnance asi 13 procent firem. V roce 2001 to však bylo 21 procent. Je tedy velkou otázkou, zda se unii podaří naplnit výše uvedený cíl.

-kk-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues