Evropské HR trendy

Celková produktivita práce v původních 15 zemích EU dosáhla v letech 1994-2003 vyšších hodnot než v USA nebo Japonsku. Strategie rozvoje lidských zdrojů v posledním desetiletí spočívala v celé řadě metod pro snižování nákladů a zvyšování provozní výkonnosti. Vstoupili jsme do éry perfekcionismu, v níž je možné téměř cokoli. Převládající snaha evropských firem přitom není jen bojem za vyšší efektivitu ve srovnání s konkurencí.

Firmy chtějí být natolik dobré, aby pro konkurenty bylo nebezpečné jen se pokusit o soupeření s jejich výsledky.
Aktuální evropské trendy v oblasti rozvoje lidských zdrojů zahrnují snižování provozních a režijních nákladů, flexibilitu pracovních míst, mezd, odměn a provozní výkonnosti. Pokud jde o lidský kapitál, prosazuje se celoživotní vzdělávání, sdílení znalostí, rovné příležitosti a péče o zdraví. V oblasti rozvoje výkonnosti nastupuje management výkonnosti, zdokonalování procesu náboru, snožování absencí a prevence krádeží a podvodů.

Evropské firmy dbají také na rozvoj firemních kultur, v nichž je dominantní snaha podporovat rodiny zaměstnanců, pořádat místní společenské akce a pečovat o dobro zaměstnanců. Významná je také snaha o právní a etickou harmonizaci.

-kk-
Zdroj: The Federation of European Employers - Portál Federace evropských zaměstnavatelů (FedEE).
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Federation of European Employers