Facilitátor musí zvládnout i emočně vypjaté situace

Řídíte pravidelné porady, ale jsou často zdlouhavé a neefektivní? Lidé odbíhají od tématu a schůzky nevedou k požadovaným výsledkům? Tak právě pro vás je určený kurz od společnosti Edutica Ucelený základ facilitace. Tohoto kurzu, který proběhl v květnu pod vedením lektora Radka Drnovského, jsme se měli možnost za HR News účastnit.

Edutica

Co je facilitace a kdo je facilitátor?

Jde o komplexní metodu vedení komunikace ve skupině. Facilitátor musí umět skloubit řadu dovedností, technik a principů práce se skupinou. Umí poznat, co je v dané situaci důležité a vybere vhodný postup řešení. Správně zvolená facilitační metoda vede ke zlepšení efektivity malých i velkých schůzek a k lepší spolupráci všech v týmu.

Pro koho je kurz facilitace užitečný?

Kurzu se může zúčastnit každý, kdo vede schůzky a setkání, nemusí to být jen pracovní porada, ale facilitátor může organizovat i velká setkání o stovkách účastníků, které celou akcí provází. Kurz Ucelený základ facilitace školíme více než pět let a za tu dobu se jej zúčastnily řádově stovky účastníků. Jde o široké spektrum lidí - manažeři z korporátů i malých firem, lidé z úřadů, pracovníci v neziskovém sektoru, profesionálové na volné noze, učitelé a lektoři, kteří ve své praxi nesou odpovědnost za kvalitní komunikaci ve skupině lidí,” vysvětluje tvůrce tohoto kurzu a zároveň lektor, mediátor a facilitátor Vojtěch Benda a dodává:

“Učíme facilitaci jako metodu, která je použitelná v řadě různorodých situací. Chceme, aby skrze usnadnění komunikace došlo k maximálnímu možnému využití potenciálu všech, kteří se setkání účastní. Neučíme nějaký rigidní postup, ale ukazujeme důležité souvislosti, principy, nástroje i konkrétní techniky.”

Kurz je rozdělen do tří dnů s týdenním rozestupem, aby měli účastníci čas vstřebat nově nabyté znalosti a vyzkoušet je v praxi ve svých firmách, případně splnit zadané úkoly. Kromě základní teorie je kurz především praktický, kdy se celá skupina interaktivně zapojuje do skupinových i individuálních úkolů a debat. Lektor využívá modelové situace z praxe.

Časové členění kurzu

Během prvního dne se účastníci dozvěděli, co vlastně facilitace znamená a jak ji mohou využít ve své práci. Důležitou schopností facilitátora je nejen komunikovat, ale také předcházet konfliktům a nedorozuměním.

Proces facilitace má své fáze, které lektor a facilitátor Radek Drnovský představil účastníkům během druhého dne školení. Každý si mohl vyzkoušet modelové situace. Otevřelo se téma, jak má správně vypadat úvod schůzky, jak si rozvrhnout čas a stihnout vše, co jsme chtěli vyřešit.

Edutica

Třetí den proběhla zajímavá diskuze o tom, jak aktivovat a motivovat účastníky nebo jak pracovat s náročným protějškem a jak se chovat v emočně vypjatých situacích.

“Celý průběh kurzu i jeho výsledky mi jako lektorovi přináší velkou radost. Účastníci jdou do všech úkolů a tréninků naplno a je vidět, že je to baví. Díky tomu získávají nové zkušenosti a učí se z chyb, které mají dovoleno dělat. Průběžně se účastníků ptám na zpětnou vazbu, jaký pro ně kurz je a co jim přináší. Z jejich odpovědí cítím spokojenost s tím, jak kurz probíhá, s jeho obsahem a zejména s přátelskou atmosférou, která mezi všemi účastníky během tří setkání vzniká,” popisuje Radek Drnovský. 

Účastníci také oceňují, že se učí konkrétní techniky a nástroje pro facilitaci. Hlavně si však odnášejí jasnou strukturu a jistotu ve věcech, které sice už znají ze své praxe, ale chybí jim v tom přehledný pevný systém. To je jeden z důležitých cílů Uceleného základu facilitace. Kurz je určen pro maximálně 6 - 12 účastníků. Díky tomu může lektor se skupinou pracovat dynamicky a současně udržet vysokou míru individuálního rozvoje pro každého. 

Facilitace očima účastníků

Při jednom z cvičení se lektor účastníků ptal, co pro ně znamená facilitace. Většina se shodla, že to není věc, která se dá naučit ze dne na den, je to směřování a cesta. Díky kurzu získali pevnou půdu pod nohama, ukotvení, ujasnění pravidel, jejichž dodržování skutečně pomáhá v reálných situacích. Porady a schůzky často neměly žádný rámec a nyní již mají jasné hranice a postup a jsou tedy efektivnější.

Následující vhodný kurz

Pro účastníky, které téma facilitace zaujme a chtěli by v něm jít do větší hloubky, je připravený půlroční intenzivní Komplexní výcvik facilitace. Šest dvoudenních setkání, práce v mezičase, dva lektoři a trénink všech situací, se kterými se člověk v roli facilitátora může v praxi potkat.