Fakta o firemní šeptandě

Podle nedávného průzkumu jsou ženy, které šíří klepy, považovány za silnější a „mužnější“. Studie a následné zprávy se zaměřily na ženy a vztah mezi tlachy a mocí ve firmě. Největší drbny jsou viděny jako výrazně mocnější, mužnější a méně ženštější. Také jsou vnímány jako méně emočně vřelé osoby. Bývají dominantnější, agresivnější, komunikativnější a mají větší potřebu uplatňovat svůj vliv.

Aura moci má ale spíše co do činění se společenskými pojivy – dané povahou práce – než s postavením ve firmě. Jsou to společensky důvtipní lidé, napojení na řadu dalších, kteří jim dodávají informace. Mívají hodně přátel, nemusí k nim ale být nutně vřelí a důvěrní. Většinou mají tendenci šířit pozitivní informace o lidech, kteří jsou součástí jejich skupiny a negativní o těch, kteří jimi nejsou.

Šuškanda poskytuje několik zajímavých funkcí: vymáhá pravidla chování ve skupině, vytváří důvěrnost mezi těmi, kdo informace sdílí a naznačuje hranice skupiny. Není to ale pobídka k tomu, aby se toto chování podporovalo. Manažeři by se měli pokusit vytvářet pozitivní pracovní prostředí a tak podpořit zaměstnance v korektním chování. Protože je šuškanda součástí každého pracoviště, pochopení její dynamiky je důležité, pokud chtějí být členové organizace efektivními komunikátory.   

-av-

Zdroj: Society for Human Resource Management - největší světová profesní organizace manažerů lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Society for Human Resource Management