Finančnictví již není jen počítání peněz

Stále více společností upadá, očekávané zisky se nekonají a okouzlení Internetem již také není to, co bývalo. Pro přežití všech typů společností je nyní klíčová ziskovost – díky tomu také roste poptávka po schopných finančních specialistech, kteří dokáží přesně určit, kde jsou silné a slabé stránky v hospodaření společnosti a jak dále postupovat.

S rostoucím významem odborníků na podnikové finance se však také přehodnotila jejich role ve společnosti. Již to nejsou drobní úředníčci, kteří s tužkou v ruce počítají zisky a ztráty, ale spíše poradci, kteří do značné míry rozhodují o úspěchu či neúspěchu podniku. Změnily se proto i požadavky, které si na tyto osoby zaměstnavatelé kladou.

Zde je několik vlastností a schopností, kterými by měl odborník v oblasti finančnictví oplývat a které by měl nějakým způsobem zdůraznit ve svém životopise, pokud se uchází o práci:
* Schopnost řešit problémy. S tím souvisí i správné využívání intuice a analytických schopností.
* Schopnost rozhodování. Finanční odborník by měl mít důvěru ve svá rozhodnutí, měl by však být také přiměřeně opatrný, protože mnohdy rozhoduje o mnohamiliónových částkách.
* Komunikační schopnosti. Součástí práce finančního odborníka je i komunikace s vedením společnosti a týmem. Komunikace je však koneckonců nezbytná pro zaměstnance v každém průmyslovém odvětví.
* Schopnost týmové práce. Odborník musí být schopen spolupracovat s ostatními s cílem dosáhnout stanovených úspěchů a přinést firmě zisk.
* Vedoucí schopnost. Firmy dnes preferují jednotlivce, kteří mají kromě zkušeností s dynamickým finančním trhem také schopnost vést ostatní.

**Datum vydání:** VI/2002
Zdroj: CareerBuilder - největší americký portál s nabídkami zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje CareerBuilder