Finney a kolektiv - The HR business partnership: How to engage line managers (studie, Roffey Park 2010)

Britská poradenská společnost Roffey Park provedla v minulých letech několik studií zaměřených na koncept HR business partnerství ve firmách. Studie „The HR business partnership: How to engage line managers“ z března 2010 sleduje zavádění a fungování modelu HR business partnerství z pohledu liniových manažerů. Odhaluje rozdíly ve vnímání výhod a přínosů tohoto modelu a shrnuje doporučení k lepší spolupráci.

Studie vychází z rozhovorů se 42 liniovými manažery ze sedmi organizací.

Jedním z výstupů stude je 5 fází spolupráce HR business partnerů s liniovými manažery

Celá studie „The HR business partnership: How to engage line managers“ ve formátu PDF je k dispozici na webových stránkách společnosti Roffey Park zde.

Zdroj: Roffey Park - britská personálně-poradenská společnost
Zobrazit přehled článků ze zdroje Roffey Park