Generace *##@**##@!!

Generační problémy na pracovištích byly a budou. V zaměstnání se dnes běžně potkávají čtyři generace pracovníků. Americké prameny je označují jako generaci veteránů (nar. 1922-1943), generaci „boomerů“ (nar. 1946-1960), generaci „x“ (nar. 1961-1980) a generaci lidí narozených po roce 1980, jejíž představitel se anglicky nazývá „nexter“. Jak spolu tito lidé vycházejí? Proč mají mezi sebou problémy?

Pracoviště se stávají stále otevřenějšími místy. A otevřenost s sebou nese konflikty. V současné době se však pracovní konflikty týkají spíše pracovní výkonnosti a schopnosti pracovat v týmu než toho, jakou politickou stranu kdo volí či jaké má daný člověk vlasy. Manažeři lidských zdrojů by se přesto měli o své zaměstnance hlouběji zajímat a snažit se generační problémy v zaměstnání řešit. Měli by pochopit, že jedna generace má společného více než datum narození, a to například vzpomínky na stejné světové události, dětské hrdiny, pracovní zkušenosti, přístupy k plnění úkolů atd.

Ač se to na první ohled nezdá, studium generačních rozporů může být pro manažera zábavou, při které se naučí lépe chápat a řídit spolupráci na pracovišti. Součástí takového managementu, který společnostem přináší vyšší produktivitu práce a lepší morálku, by měla být i úprava pracovního prostředí řadových zaměstnanců. K rozdílným generacím je třeba rozdílně přistupovat. Je třeba zajistit, aby zaměstnanci jakéhokoli věku chápali práci jako něco, co je třeba rozvíjet a přitom se bavit a nevyhýbali se jí.
Zdroj: Fast Company - portál předního amerického magazínu pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Fast Company