Hledání rovnováhy

V červnu 2004 byla ve Spojených státech založena iniciativa Take Back Your Time (TBYT), která upozorňuje na problémy související s přepracovaností, nedostatkem času a narůstajícím stresem pracujících. Usiluje o nastolení přirozené rovnováhy mezi osobním a pracovním životem. Snahu této iniciativy ocenila i Mezinárodní organizace práce, která též nechce přehlížet negativní jevy plynoucí z přepracovanosti, jako jsou problémy v rodinných vztazích, rozvodovost, citové odcizení dětí, zdravotní problémy, snižování výkonnosti apod.

V České republice je situace taková, že stát určuje pracovní dobu a nároky na dovolené. Ne vždy je však možné spoléhat na zákony. Roste konkurence vně i uvnitř firem, což nutí zaměstnance pracovat více na úkor osobního života. Statistické údaje Sociologického ústavu Akademie věd ČR potvrzují nárůst zaměstnání mimo běžnou pracovní dobu.

Zejména vrcholoví manažeři si nemohou dovolit končit v práci dříve. I pro ně však existuje možnost, jak vybudovat rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Žijeme v době pokročilého outsourcingu, takže mohou například předat péči o své mimopracovní činnosti profesionálům. Důležité je vědět, že investice do soukromého života se vyplatí.

-kk-

Zdroj: Marketingové noviny - články a zajímavosti z oblasti obchodu a marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketingové noviny