Hledání rovnováhy

Myšlenka rovnováhy mezi soukromým a pracovním životem je do jisté míry iluze. Ve skutečnosti žijeme jen jeden život a přibližnou třetinu tohoto času věnujeme vydělávání na živobytí. Správně bychom si tedy měli klást otázku, jak chceme žít svůj život v práci a mimo ni. Co si představujeme jako spokojenost? Jaké máme materiální požadavky? Jak si ceníme svého času a dovedností? S jakými lidmi preferujeme spolupráci? Jaká práce nás naplňuje?

Ideální je vnímat pracoviště jako místo pro osobní rozvoj. Znamená to vnímat práci jako osobní život, kdy jednáme s klienty, spolupracovníky či zákazníky tak, aby to obohacovalo obě strany.

- Poslouchejte vnitřní hlas. Některé úkoly jsou zbytečné. Pokud vám chybí nutkání daný úkol plnit, je velká pravděpodobnost, že jej stejně nesplníte dobře. Práce je někdy zajímavá, někdy zábavná a někdy zase složitá a nudná. I když je ale složitá či nudná, měli byste cítit, že je důležitá.

- Pracujte při plném vědomí. Každodenní rutina může být nebezpečná. Zaměstnanec může pracovat příliš automaticky nebo usínat. Měl by se ale vždy snažit, aby jasně znal účel svého chování a rozhodování. Buďte si vědomi každé příležitosti, jak se dále rozvíjet.

- Uvítejte vzájemné propojení věcí. Jedním z největších paradoxů je, že jsou lidé rozdělováni do samostatných oddělení, i když jsou zároveň součástí větších celků. Cokoli děláme může mít vliv na životy ostatních. Je proto třeba cítit odpovědnost za okolí.

- Buďte odpovědní. Mnoho lidem se v životě i v práci nedostává všeho, co by chtěli, a začínají se proto obviňovat, že za to mohou oni. Převezměte odpovědnost za stav své mysli, osobní transformaci a celkové postoje.

- Zůstaňte mladí. Každý den byste měli před sebou vidět nové příležitosti. Snažte se stále učit něčemu novému, udržujte si studentskou mysl.

- Buďte vděční. Řadě lidem v každodenní práci chybí uznání. Naučte se proto poděkovat a uvědomte si, že ani ostatní vás v práci nemusejí oceňovat, je to od nich dar.

- Přijímejte okolnosti bez odsuzování. Řadu okolností nemůžete ovlivnit, přijměte je proto a pouze si vybírejte cestu, po níž se dáte.

- Mějte integritu. Jednejte upřímně vzhledem k tomu, co považujete za správné, bez ohledu na cenu či oběť. Buďte čestní a chovejte se decentně v práci i mimo ni.

-kk-

Zdroj: Business Know-How - americký server věnovaný různým aspektům řízení malých podniků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Know-How