Hledání smyslu

S příchodem nového roku dává řada lidí na začátek svého seznamu předsevzetí nalezení nového zaměstnání. Většinu z nich pohnulo k tomuto kroku to, že se cítí dlouhodobě nedoceněni, nebo se nedokáží shodnout a vycházet se současným zaměstnavatelem.

Stará pravda o tom, že má člověk dvakrát měřit a jednou řezat, platí ale i zde. Uvědomění si hodnot je to, co vytváří hlavní rozdíl – špatná kultura a kolegialita jsou citovány jako jedny z hlavních důvodů pro odchod z firmy.

Průzkum z roku 2003 ukazuje, že celých 70 % lidí se snaží v zaměstnání najít větší smysl. Snažíme se o to ve stále větší míře, přestože jsme toto kdysi očekávali od tradičnějších zdrojů, například komunity, víry a rodiny. Pro firmy to znamená nutnost snahy o vyvážení obchodních cílů s těmi svých zaměstnanců. Pokud firma nemá žádné poselství, pak může být její existence brzy zpečetěna.

Bylo osloveno více než 1 700 lidí s tím, co pro ně vytváří „význam na pracovištích“ a zda ho pro ně "jejich" firmy mají. Jen 24 % respondentů tvrdilo, že jejich práce má pro ně velký smysl a hraje důležitou roli v tom, čím jsou.

Když jsou lidé oceňováni – a vnímají to – je mnohem větší pravděpodobnost, že zůstanou. 43 % tvrdilo, že respekt ze strany managementu pro ně vytváří hlavní pozitivní zkušenost.

Pokud se zaměstnanci vidí jako akcionáři vaší firmy a mohou hrát určitou roli v jejím rozvoji, nebo když mohou nést částečnou zodpovědnost, obvykle firmu neopustí.

Prosté přidání na platu je obvykle zbytečné a je prokázáno, že si tím můžete loajalitu koupit asi na čtvrt roku. To, že přiblížíte zaměstnance firmě a umožníte jim nést zodpovědnost za její vize a hodnoty, je důležitější. Sice to může podnítit jen menšinu lidí, jejichž hodnoty se velice liší od těch firemních, ale pokud vaši lidé nevěří tomu, co dělají a pro koho to dělají, ztratí pro ně práce význam.

Je více než management talentu a zabránění fluktuace, kvalitní zaměstnanci jsou vaší základnou a jejich udržení v roce 2006 pro vás musí být důležité.

-av-
Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management