HR a marketing - komunikace na bodu mrazu

Nedostatečná komunikace mezi lidskými zdroji a marketingem může mít negativní dopady na výkonnost organizací. K tomuto závěru alespoň dospěla studie Fóra pro řízení a měření výkonnosti zaměstnanců při Northwestern University v americkém Evanstonu (Illionois).

Ve výzkumu 175 amerických manažerů souhlasilo 70 procent respondentů s tím, že oddělení lidských zdrojů a marketingu v jejich firmách pracují nezávisle na sobě. Zástupci těchto oddělení se následně neshodli na tom, kdo představuje klíčový kontakt se zákazníky pro svou firmu a řadoví zaměstnanci jen zřídka znají marketingové cíle svých zaměstnavatelů.

-kk-
Zdroj: Workindex.com - rozcestník k řešením v oboru lidských zdrojů, nové informace pro personalisty
Zobrazit přehled článků ze zdroje Workindex.com