HR business partnerství v kostce

Ilustrační snímek

Teoretické základy modelu HR business partneringu přehledně zpracoval server britské profesní vzdělávací organizace CIPD (Chartered Institute of Personnel and Development).

Koncept HR business partnerství vznikl v polovině 90. let 20. století v USA. Teoreticky jej vymezil profesor Michiganské univerzity David Ulrich v knize s názvem „Human resource champions“, kde popsal čtyři klíčové funkce HR odborníků: strategický partner (Strategic Partner), administrativní expert (Administrative Expert), mistr vztahů se zaměstnanci (Employee Champion) a agent změny (Change Agent). Praxe ukazuje, že se jednotlivé role navzájem prolínají. Organizace proto často neimplementují Ulrichův model v jeho „nejčistší“ formě.

HR business partneři pronikli do firem jakožto součást širší transformace HR. Mezi hlavní důvody zavádění tohoto modelu patří stále důležitější efektivita nákladů vynakládaných na chod firmy, zrychlení konkurenceschopnosti firmy a rostoucí očekávání od HR. Firmy od HR vyžadují přínos ke své strategii, realizaci obchodních plánů a vytváření hmatatelných komerčních výhod.

Firmy, které chtějí zavést HR business partnerství, by si měly v první řadě zajistit podporu zaměstnanců. Na změnu je třeba připravit celou organizaci, především pak liniové manažery. Zároveň je důležité prověřit, zda současní manažeři HR disponují potřebnými znalostmi a dovednostmi pro role business partnerů. Nejčastěji budou narážet na překážky v podobě odporu liniových manažerů, nedostatečných transakčních HR služeb či intranetů a chybějící konzistentní obchodní strategii.

Jen velmi málo organizacím se podaří zavést partnerství ideálně hned napoprvé. Proto je třeba pravidelně jej posilovat - formálně i neformálně. Začít je dobré u klíčových ukazatelů výkonnosti firmy. Ujistěte se, že HR business partneři jsou součástí procesu obchodního plánování. Vytyčujte jim osobní cíle ve vztahu k manažerům nebo obchodním jednotkám, které mají na starosti. Ptejte se nejvyššího vedení, liniových manažerů, kolegů v HR a dalších lidí ve firmě. Budujte týmovou práci a udělejte z HR modelovou roli pro ostatní funkce.

Koncept HR business partnerství přinesl zásadní změny do možností rozvoje kariéry v personalistice. I když vždy zůstanou určitá místa pro HR generalisty, v budoucnosti jich bude stále méně. Ředitelé personálních oddělení i linioví manažeři budou chtít HR profesionály, kteří svým organizacím dokáží přinést konkrétní přidanou hodnotu. Od lídrů HR se bude vyžadovat kvalitní program pro řízení talentů, který firmě zajistí budoucí přísun kvalifikovaných a aktivních HR profesionálů.

Podle CIPD nespočívá hlavní přínos Ulrichova modelu v popisu nových struktur, ale v analýze HR rolí. David Ulrich však není jediný, kde se zabývá teorií HR business partnerství ve firmách. Pod originálním článkem je proto uveden seznam další odborné literatury.

Originální článek zde.

-kk-

Zdroj: Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) - mezinárodní profesní organizace sdružující odborníky z oblasti HR a vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD)