HR musí znát firmu od základů

Pokud se nespokojíme s pozicí HR jakožto pouhé součásti administrativy, musíme se připravit na dlouhou a složitou cestu. Na jejím konci nás ovšem čeká zasloužená odměna – HR jako skutečný strategický byznys partner, který má svou nezastupitelnou roli v řízení firmy.

Jak se ale HR může přiblížit byznysu? Klíčová je komplexní znalost firmy, každé pozice, každé mikrokultury, ale i produktu či procesu. A samozřejmě oboru, v němž se společnost pohybuje, jeho specifik a souvisejícího vnějšího prostředí. Možná namítnete, že je rozdíl být jakýmsi odborníkem na „vše“ ve firmě čítající pár desítek lidí a ve společnosti, která jich zaměstnává tisíce. Mám zkušenosti z obojího a jde to, věřte mi.

Jestliže v malé firmě vše musí zvládnout vedoucí pracovník resp. HR specialista, má-li ho firma, ve velké společnosti se o toto starají jednotliví byznys partneři. Ti musí být aktivní, ochotní „osahat“ si jednotlivé pozice, produkty a procesy, poznat specifika týmů a na základě těchto zkušeností být schopní pojmenovat jejich přidané hodnoty a samozřejmě silné a slabé stránky. Každé oddělení má svůj způsob komunikace a ten by měl byznys partner znát. Jeho rolí je také přispět ke konsensu. V některých situacích se dokonce může stát jakýmsi mediátorem mezi, na první pohled nesourodými, tábory.

Ač má byznys partner ve velké firmě obvykle na starosti jen její výseč, například technologický úsek, jeho pohled musí být napříč celou organizací. Jeho hodnota roste s mírou znalosti firmy a jejích lidí. Ta nepřichází hned, naopak se jedná o časově velmi náročný proces. Netřeba asi zmiňovat, jak velkým problémem je pak fluktuace v řadách HR.

Dobrý HR pracovník musí znát firmu jak zvenčí, tak zvnějšku, respektive musí mít přehled o trhu, na kterém se pohybuje a zároveň vědět, kam společnost směřuje. Tomu je totiž nutné přizpůsobit vhodnou personální politiku při výběru nových zaměstnanců. Úkolem by nemělo být jen zajistit bezproblémové výběrové zařízení na pracovní pozici, ale HR oddělení by mělo vědět, kde firmu takříkajíc „tlačí bota“. Mluvíme nejen o kvantitě, ale i o kvalitě. Pokud společnost čekají například velké investice do technologií a zkušených techniků je v týmu jako šafránu, je úloha HR zcela zásadní a nezastupitelná. Stejně jako když fotbalový trenér hledá záložníka, nevezme prvního volného, ale bude hledat toho nejlepšího, aby sílu svého týmu znásobil.

Takovým způsobem lze pak přispět i k dosažení stanovených firemních cílů, jejichž splnění je v ostrém konkurenčním boji vždy velkou výzvou.

Může to znít jako klišé, ale nejdůležitější je nezklamat důvěru lidí v HR. Což bývá o to složitější, čím častěji je HR vnímáno jako posel špatných zpráv. Samozřejmě se nevyhneme komunikaci negativních sdělení, ale musíme znát veškeré důvody, jež jim předcházely. HR by se tedy mělo podílet na klíčových rozhodnutích uvnitř firmy. Také tím se stává součástí byznysu.

Příklad z praxe

Společnost T-Mobile zaměstnává v České republice 2500 zaměstnanců. Na první pohled se může zdát, že při takovém počtu lidí je komplexní znalost firmy – všech pozic, týmů a produktů – nemožná. Nicméně to je jen zdání, protože konkrétně nám se dlouhodobě daří být součástí byznysu právě díky hlubokému poznání celé organizace. Velmi nám v tom pomáhá projekt nazvaný „HR blíže jednotlivým divizím“.

V praxi se jedná o pravidelná setkání všech HR pracovníků s konkrétními úseky. Jejich zástupci, většinou vedoucí týmů, představují svá oddělení, konkrétní náplně práce a její specifika. Zmiňují také nejčastější problémy, se kterými se jejich týmy musí vypořádat a vznáší své požadavky na HR.

Jedná se o interaktivní platformu, kdy se HR zapojuje do diskuse a snaží se získat maximum potřebných informací pro kvalitní podporu jednotlivých divizí. Cílem setkávání je oboustranná osvěta vedoucí ke snadnějšímu propojení HR a ostatních úseků.

Stejně jako v mezilidských vztazích, je v určitých situacích nutná individualizace. Nelze používat pro celou firmu či jednotlivé divize zcela jednotné postupy, či uplatňovat stejné procesy. Každý tým má specifické potřeby a unikátní požadavky a představy o podpoře z naší strany. Je naším úkolem poznat tyto potřeby a v rámci možností jim vyjít vstříc. Díky setkání „face-to-face“ je poznání a porozumění potřebám jednotlivých úseků a oddělení mnohem efektivnější.

Přínosy tento projekt nemá ovšem zajistit jen HR pracovníkům, aby lépe poznali chod společnosti, ale i dalším zaměstnancům, aby v HR viděli profesionálně informovaného partnera, který jim může pomoci a na kterého se mohou s důvěrou obrátit.