HR strategickým partnerem firmy - teď už i v ČR

V České republice se začíná objevovat nový HR fenomén. První velké společnosti, které se přidaly na stranu moderní doby jsou PPF a.s. a ČEZ a.s.

Postavení HR oddělení bylo doposud spíše administrativního charakteru. Veškeré procesy se nastavovaly podle potřeb společnosti, ale až na třetím, nebo dokonce čtvrtém místě v hierarchii priorit. Nejdříve obchod, finance, výroba, marketing a pak všichni ostatní včetně HR. Do strategického rozhodování společnosti nebylo ve většině případech HR oddělení vůbec vtaženo a ani samotní personalisté nebyly zastoupení v představenstvech. I dnes existuje pouze asi 7-9% společností, kde už je tomu jinak.

Obecné vnímání HR u vrcholových manažerů začínalo pojmem nábor a končilo pojmem odměňování, neboli peníze včas na správném kontě. Ostatní důležité aspekty HR, které jsou v moderním světě samozřejmostí, nebylo vůbec možné strategicky uplatnit a ve většině případech fungovaly jenom v papírově formě. Doba však pokročila a po 15 letech vrcholoví manažeři dospěli k závěrům, že český pracovní trh již nenabízí vysoký počet kvalitních pracovníků a že musejí začít bojovat dokonce i o své kvalitní jádro. Kapacity pracovního trhu jsou již velmi vyčerpané a tak začíná změna.

Změna musí být koncepční a systémově ucelená tak, aby byla společnost už dopředu připravena na budoucí vývoj pracovního trhu a nemusela znovu v krátkodobém horizontu řešit krizovou situaci. PPF i ČEZ si uvědomily význam a celkovou přidanou hodnotu HR s přímím vlivem na obchodní strategie a výsledky společnosti.
Začaly tím, že do představenstva jmenovaly velmi zkušené pracovníky z HR oblasti, kteří mají velké zkušenosti s personálním marketingem i s vyhledáváním a rozvojem talentů - tedy dvěma oblastmi, které jsou základním předpokladem úspěchu HR. Pokud má firma kvalitní personální marketing, pak bude mít určitě velkou potencionální základnu pro vyhledávání a s postupem času i rozvoj získaných talentů ve společnosti. 

Důležitým faktorem je, že tyto činnosti nebudou existovat pouze v papírově podobě, ale budou přeneseny na vedoucí pracovníky, kteří postupem času budou svou novou roli zvládat, nebo budou nahrazování lepšími. Právě to je přidaná hodnota celého HR systému. Jestliže vše začíná shora a všichni ve vrcholovém vedení jsou za jedno, můžeme si být jisti, že je jenom otázka času, kdy celý proces automaticky obmění méně kvalitní pracovníky a nahradí je lepšími. Motorem pro udržitelný rozvoj a stále se zdokonalující systém ve společnosti jsou lidé samotní a proto nejdůležitější prioritou HR je talent management.

Pokud již pominula doba, kdy známosti hráli větší roli než kvalita či pracovní výkon, budeme stále častěji sledovat, jak vzniká přímá úměra mezi HR systémem a obchodními výsledky společnosti. Potom nastane doba, kdy na svých místech budou ti nejlepší z nejlepších a HR se stane skutečným strategickým partnerem společností v České republice.

-ds-

Zdroj: HR-Server.cz - český portál věnovaný personalistice a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR-Server.cz