HR v době změny: Na co ještě čekáte? Volba role je jen na vás

Není prakticky žádná společnost, kterou by pandemické období určitým způsobem nezasáhlo. Strategie firem se ve většině případů výrazně mění a mění se také očekávání, procesy, účel i naplň pozic v nových podmínkách. A na to je potřeba připravit také naše lidi.

Ilustrační snímek

Firmy čeká v aktuální době velká transformace – strategie, systémů, pracovních rolí, firemní kultury i vedení. Očekávání lidí se přepsalo ze dne na den, cítí obavy. Vždyť i doposud funkční týmy se najednou ocitly zpět na startu a zmítají se v chaosu, kterému se snaží nějak přizpůsobit. Je potřeba si však uvědomit, že po období chaosu vždy přichází bouře a nespokojenost. Krizové řízení firem, které je nyní směřováno na udržení základních funkcí podniku pro jeho přežití, je proto nutné začít znovu orientovat i na rozvoj.

Abychom skutečně mohli zajistit stabilitu firmy a kontinuitu, potřebujeme u našich lidí znovu začít posilovat nebo budovat důvěru, aby získali jistotu i v nejisté době, porozuměli novému směru i možným rizikům. Zároveň je nutné pracovat na pochopení jejich nové role, zapojit je do změn, komunikovat a informovat otevřeně, a zmírnit tak jejich obavy a stres.

Vaši lidé v této době více než kdy jindy potřebují znát kolektivní vizi a individuální smysl své práce.

Uznávaný světový HR lídr Josh Bersin současnou situaci označuje jako období velkého resetu a zároveň poznamenává, že HR má nyní obrovskou příležitost chopit se nové role a také má svobodu volby si tuto roli vybrat, ať už to bude:

  • HR administrátor – v době krize je realizátorem změn a zajišťuje základní administrativu a operativu okolo náboru, odměňování nebo ukončování pracovních poměrů.
  • HR diktátor – zákazy, příkazy, negativní motivace, ověřování atd. – i takovou roli může HR zastávat v krizovém období.
  • Moderní HR – HR je nositelem know how, který zajišťuje udržitelnost standardů, podporuje digitalizaci i efektivitu procesů a pomáhá udržovat strategické konstanty (adaptace, stabilizace, agilita, hodnocení a rozvoj).

Která role je vám nejsympatičtější? Většina z vás jistě bude souhlasit, že by se ráda alespoň přiblížila náplni té třetí. Není divu, vždyť o to usilujeme roky a roky o tom hovoříme na nejrůznějších konferencích – chceme si držet status HR business partnera, který i v době krize vidí příležitosti pro rozvoj organizace a lidí.

Aby se nám podařilo se tímto směrem vydat, respektive se navrátit na cestu, kterou jsme si postupně až do loňského rou vyšlapávali, je nutné se nyní (znovu) zaměřit na budování brandu, rozvoj talentů, budování firemní kultury a empowerment. Právě v krizi se tyto hodnoty z mnoha firem vytratily, a vytratil se tak i přístup k modernímu personálnímu řízení.

Stejně jako obchodní strategie prochází evolucí, prochází jí také HR. Můžeme znovu přijmout podpůrnou administrativní roli, řešit nutnou operativu pro zajištění přežití podniku a vyčkávat. Avšak není přeci jen lepší učit se průběžně z výzev, a budovat si tím silnou odolnost vůči novým, které přicházejí? Nezahazujte dosavadní úsilí o post byznys partnera a pomozte i vašim lidem překlenout nejistou dobu. Přestaňte zkrátka čekat, co se stane!

Článek vychází z vystoupení Jitky Tejnorové, partnerky DMC management consulting, na konferenci HR CHANGE '21, kterou společnost uspořádala 27. ledna 2021.