Hrajeme o 2 vstupenky na událost podzimu ve firemním vzdělávání: Training & Development Forum

Moderní civilizace klade na lidský organismus vysoké nároky jak v osobním, tak v pracovním životě. Všudypřítomný stres, hluk, spěch, nedostatek pohybu a nezdravé jídlo – to vše ovlivňuje každodenní výkon zaměstnanců.

Donedávna sousloví „zdravá firma“ označovalo firmu zdravou ekonomicky, dnes chápeme posun jeho obsahu blíže ke zdraví jako takovému. Jak podpořit cestu k udržování zdraví zaměstnanců či je dokonce motivovat k vylepšením zdravého životního stylu mají dnes ve své působnosti HR oddělení. Dobře prosperuje zdravá firma se zdravými lidmi.

„Zdravá firma“ je tématem příspěvku psycholožky Ireny Konečné (Assesment Systems), která 19. 10. 2017 vystoupí na konferenci Training & Development Forum v hotelu International Prague. Více informací naleznete na webu akce www.trainingforum.cz.

Vyhrajte účast na konferenci

Soutěž probíhala do 8.10.2017. Pravidla soutěže

Volnou vstupenku vyhrávají paní Tereza N. ze společnosti Anheuser Busch InBev a pan Ondřej U. ze společnosti PwC. Gratulujeme!

K programu „Zdravá firma“ lze přistupovat různými způsoby, s různě širokým záběrem. Firmy už patrně nepovažují za dostačující pouze preventivní lékařské prohlídky nebo vyhlášení Dne zdraví, ale jdou ve svých programech hlouběji a změny řeší systémově.

Pokud se snažíte být zdravou firmou, ptejte se zaměstnanců, co jim samotným připadá přínosné. Může to být umístění pingpongového stolu, pravidelná návštěva fyzioterapeuta ve firmě nebo dobře známé plavenky či permatentky do sportovních zařízení. Staré, ale zaměstnanci stále žádané a každého napadnou právě tato hmatatelná vylepšení. 
 
K vytvoření programu můžete přizvat konzultanty, kteří zmapují situaci přímo ve firmě, prověří možnosti stravovaní v kantýně i blízkém okolí, proškolí zaměstnance v ergonomické problematice a provedou analýzu stresové zátěže.
 
Samotný výsledek i návrh plánu změn je pak nutné představit přímo zaměstnancům, neboť oni jsou hlavními hrdiny příběhu, do kterého je chcete vtáhnout i s jejich vlastní aktivitou a  chutí ke změnám.

Jak efektivně uskutečňovat program „zdravá firma“, na co se zaměřit a jak neplýtvat energií a financemi:

  • Zdravá firma“ není odstavec ve firemním newsletteru! Udělejte vše pro to, aby vnímání zaměstnanců, pro které program chystáte, nebylo právě takové. Zapojte je, ptejte se jich! Program představte jako součást hodnot firmy. „Vaše zdraví nás zajímá, toto vám nabízíme, abychom vás podpořili.“
  • Konzultant. Pokud si nejste jisti, že obsáhnete všechny kompetence programu, je dobré spolupracovat s odborným konzultantem. Volba dobrého konzultanta, který není ve svých názorech nikterak extrémní, by měla být prvořadá. Přivést celou firmu k veganství asi není cíl a pravděpodobně se ani nechystáte přihlásit své zaměstnance na příští olympiádu? Přesné zadání po předchozí diskuzi se zaměstnanci zkrátí tápání a slepé cesty.
  • Eliminujte stres. V rámci zlepšování zdraví pojmenujte všechny faktory, které zdraví neprospívají. Stres je jedním z nich. Zdravá firma tak dostává další rozměr. Antistresový program se firmě obvykle bohatě vrátí. Zajistit se dá kurzy soft skills nebo kurzy e-learnignovými. Předcházející anketa či diskuze s vašimi lidmi je opět přínosná a pomůže správně určit skutečné potřeby.
  • Worklife balance. Pokud dáváte dohromady puzzle s názvem „zdravá firma“ určitě dorazíte až k tématu worklife balance. Tím se vše uzavře do logického kruhu: zdravý zaměstnanec, v příznivých podmínkách, s vlastní motivací a podporou firmy, s vědomím, že firmu zajímá, dodávající kvalitní výkon, cenná součást vaší firmy. Vyhráli jste!

Ucelený pohled na problematiku Zdravé firmy a možnost osvojit si nástroje managementu zdraví získáte také v kurzu Zdravá firma - Nástroje pro měření a zvyšování zdraví zaměstnanců od společnosti Top Vision s lektorem Petrem Kaňkou, odborníkem v oblasti řízení pracovního lékařství, ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

Co vám kurz přinese?

  • naučíte se strategicky řídit systém pracovně lékařských služeb
  • naleznete východiska pro program zdravé firmy v právních předpisech o bezpečnosti a ochraně zdraví
  • dozvíte se, jak vytvořit efektivní program podpory zdraví a jak měřit jeho návratnost
  • zjistíte, jak lze snižovat rizika ztráty zdravotní způsobilosti a nemocí z povolání
  • poznáte nástroje na snížení absence a nemocnosti, urychlení návratu do práce
  • seznámíte se s příklady z praxe a případovými studiemi zdravých firem