Hranice odchodu do důchodu stoupá na celém světě

Věk odchodu do důchodu na celém světě se posouvá. Vlády tak reagují na rostoucí dlouhověkost. Personálně-poradenská společnost Mercer se zaměřila na běžný věk odchodu do důchodu ve 47 zemích světa. Zjistila, že mezi hlavní důvody změn patří rostoucí tlak zvyšujících se nákladů na sociální zabezpečení a nižší mortalita.

V Rakousku stoupne od roku 2024 do roku 2033 věková hranice odchodu do důchodu u žen z 60 na 65 let. Také v Belgii budou ženy od roku 2009 odcházet do důchodu v 65 letech. Dosavadní hranice byla 64 let. V České republice stoupá od roku 1996 věk odchodu do důchodu u mužů o čtyři měsíce a žen o dva měsíce každý rok. Dánsko čeká v letech 2024-2027 posunutí hranice pro odchod do důchodu u mužů i žen z 65 na 67 let. V Německu proběhne totéž v letech 2012-2029.

Situace v západní Evropě je poměrně obtížná, protože se zde střetává stárnoucí pracovní síla s historicky zavedeným štědrým systémem poskytování sociálního zabezpečení. Podobně je tomu i v oblasti tichomořské Asie. V Austrálii či například Japonsku probíhá postupné zvyšování hranice odchodu do důchodu u obou pohlaví z 60 na 65 let.

Hranice stoupá i v Latinské Americe. Například v Kolumbii poskočí v roce 2014 z 60 na 62 let u mužů a z 55 na 60 let u žen. V Kanadě momentálně usilují o odstranění povinných věkových hranic pro odchod do důchodu. V Brazílii nebo USA zatím k žádným změnám nedošlo. V Británii se do roku 2020 zavede společná hranice 65 let. V letech 2024-2046 bude dále stoupat na 68 let.

-kk-
Zdroj: HR Zone - britský portál zaměřený na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Zone