Hurá, pondělí!

Hurá, pondělí!

Každý zaměstnanec by se měl zamyslet nad tím, jak přistupuje k výkonu své práce. Jedni se do práce těší a od pondělí do pátku překypují pozitivní energií, druzí pak děkují bohu za páteční odpoledne. Zaměstnanci, kteří v práci přetrpí povinných 8 hodin a neváhali by opustit ji s jakoukoli jinou nabídkou nemají motivaci a chybí jim základní potřeba k efektivním pracovním výkonům, kterou je nadšení, zájem. Zájem o vykonávanou práci je velice důležitý. Nese s sebou nejen radost z docházení do zaměstnání, ale i dobrovolné přesčasy a podobné aktivity. Má-li člověk zájem o to, co dělá, dělá to lépe.

Tajemství pracovního nadšení a s ním spojených lepších výkonů nespočívá pouze v interních pocitech zaměstnance. V podstatné míře jde také o to, aby zaměstnanec dokázal tyto pocity převést do praxe a s nadšením se i chovat. Nadšený pracovník dokáže posouvat vývoj projektů kupředu, nalézat nová řešení problémů a vyhýbat se interpersonálním konfliktům. Rozhodně se též nenudí na poradách a neztrácí při práci čas přemýšlením o tom, jak krásné by bylo zrovna ležet někde u moře. Nadšený člověk ze sebe vydává to nejlepší.

Chodí-li zaměstnanec do práce s nechutí a nezájmem, poškozuje tím kromě sebe i svého zaměstnavatele. Chybí-li mu nadšení a zájem, měl by přikročit ke změně. První alternativou je změna zaměstnání, druhou pak seberealizace ve volném čase. Každý člověk by měl vždy mít nějakou aktivitu, pro kterou se dokáže nadchnout a dosáhnout tak výborných výsledků. Na škodu není ani pokusit se upadlé nadšení z dosavadní práce znovu vzkřísit.

Zdroj: About Management - část amerického portálu About.com věnovaná managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje About Management