Jak a proč dosáhnout synergie týmu

Pojem synergie pochází z chemie a popisuje stav, kdy se chování molekuly jako celku liší od chování samostatných prvků, z nichž je složena. Spojením prvků do jednoho celku tak může vzniknout úplně jiná kvalita.

David Brož, Versalis

To platí i v případě týmu, jehož výkonnost může být vyšší nebo nižší než součet výkonu jednotlivých členů. Z praxe pravděpodobně víte, že tým nemusí vždy udělat víc práce v porovnání s tím, když by jednotliví členové pracovali samostatně.

Synergie týmu ovlivňuje množství vykonané práce, její kvalitu i náklady. Synergické týmy jsou a stále více budou konkurenční výhodou na trhu, kde rozhoduje rychlost inovací i efektivita.

Jak se projevuje synergie v týmu?

Konečným kritériem synergie je výkonnost. Synergické týmy mají určité společné znaky, podle nichž dokážeme poznat, že v nich funguje pozitivní synergie.

  1. Angažovaní členové. Angažovaní zaměstnanci jsou výkonnější a práce je baví. Angažovaní jsou díky vhodné týmové kultuře i vedení týmu. Faktory důležité pro angažovanost konkrétního týmu můžete identifikovat pomocí analytických metod a nástrojů.
  2. Nové cesty. Tým by neměl ustrnout v rutině, která poskytuje bezpečí, ale brzdí rozvoj. Pozitivní synergie týmu poskytuje členům bezpečné zázemí, a tak pomáhá odstranit zábrany spojené s obavami ze změn.
  3. Vysoké cíle. Pozitivní synergie pomáhá týmu zvládnout pohodlnost a neochotu riskovat tím, že nabízí radost z výsledku. Nebudete si zbytečně dávat nízké cíle z obavy, že riskujete neúspěch.
  4. Sdílení zkušeností. Členové synergického týmu upřednostňují společné cíle před osobními zájmy. Sdílení zkušeností jim umožňuje lépe využít potenciál týmu.
  5. Vzájemná podpora. Každý člověk je jiný a pro uvolnění svého potenciálu potřebuje něco jiného. Vzájemná podpora vytváří podmínky pro to, aby každý člen mohl pracovat na maximum.
  6. Přímá komunikace. Synergické týmy se vyznačují častou a z velké části přímou komunikací.

Jak podporovat synergii v týmu?

Synergie týmu je věcí všech jeho členů, velký díl odpovědnosti ale leží na manažerovi. Od skvělého a výkonného týmu vás dělí jen několik kroků.

  1. Společné zájmy. Každá firma, tým i člen týmu by měl mít svou vizi. Důležitá je shoda na společných cílech. Ta je vždy možná, i když může vyžadovat trochu hledání.
  2. Sdílené hodnoty. Hodnoty jsou základem kultury týmu, tedy toho, jak tým funguje, co preferuje a čemu se vyhýbá. Respekt k základním hodnotám podporuje sounáležitost členů.
  3. Diverzita. V různých situacích jsou potřeba různé znalosti a dovednosti. Pokud byste v týmu měli jeden typ lidí, často byste nemuseli najít vhodné řešení problémů. Různost sice vyvolává konflikty, ale ty se můžete naučit zvládat a využívat.
  4. Koncentrace. Díky koncentraci na určité téma dosahujeme tzv. stavu flow, kdy jsme vysoce efektivní a zároveň nám práce přináší maximální uspokojení. Schopnost pracovat ve flow je předpokladem vysoké angažovanosti.

Jak zjistit míru synergie týmu?

Pokud vás zajímá vás, jak je na tom váš tým nebo týmy ve vaší firmě, vyzkoušejte diagnostiku firemního prostředí, pro níž dnes již existují i online řešení. Ta nejen zmapuje angažovanost zaměstnanců ve firmě, ale také odhalí faktory, které ji ovlivňují, a doporučí, co rozvíjet a co potlačovat.