Jak důležitý je vlastně talent?

Když odhlédneme od štěstí, záleží úspěch každého z nás především na talentu a úsilí. Talentovaní a tvrdě pracující zároveň jsou však jen někteří z nás.

Jeden z těchto dvou předpokladů úspěchu většinou převládá, což vede k tomu, že talentovaní mají pocit, že nemusejí tvrdě pracovat, a méně talentovaní, že úsilím vše doženou. Do jaké míry to ale funguje? Je talent vůbec důležitý, nebo jej naopak přeceňujeme?

Ilustrační snímek

V zajímavém článku na serveru Harvard Business Review se touto otázkou zabýval Tomas Chamorro-Premuzic – profesor organizační psychologie na University College London a ředitel společnosti Hogan Assessment Systems. Předložil následující vědecky podložená fakta o talentu.

Malá skupina talentovaných dokáže velké věci

I když je jich ve firmě jen hrstka, skutečně talentovaní jedinci stojí za 80 až 98 procenty výkonu celé firmy. Jsou zásadními tahouny úspěchu a firmy dosáhnou vyšší návratnosti investic, když investují do hledání talentů než do snahy zvýšit produktivitu průměrné většiny pracovníků.

Talent lze snadno měřit

Věda se zabývá odhalováním talentu už více než sto let. Existuje řada spolehlivých metod, které měří talent a zároveň předvídají jeho další rozvoj. Firmy nemusejí vyvíjet žádné vlastní nové metody pro své potřeby.

Motivace je součástí talentu

Na motivaci většinou nahlížíme tak, že ji lze ovládat úsilím. Skutečnost je však taková, že motivace je z poloviny dána geneticky a dále utvářena vlivem prostředí ve velmi raném dětství. Z větší části je tedy součástí talentu. Změnit například líného člověka bez ambicí ve snaživého a soutěživého jedince, je velmi obtížné.

Na talentu záleží stejně nebo dokonce více, než si lidé myslí. Pravděpodobně je více podceňován než přeceňován. Jediný aspekt talentu, který je přeceňován, se týká toho, jak lidé hodnotí svůj vlastní talent – většina lidí není tak talentovaná, jak si myslí, zvlášť když nemají žádný talent,“ uzavírá Tomas Chamorro-Premuzic.

-kk-

Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review