Jak moc mají firmy platit svým nejlepším lidem?

Většina z nás se shodne na tom, že v každém oboru jsou lidé, kteří svým talentem a schopnostmi převyšují ostatní. Když však přijde na řadu otázka peněz, veřejné mínění se silně staví proti tomu, že někteří lidé mají mnohem vyšší platy než jiní. Obzvláště to vadí při porovnávání příjmů lidí podobného věku a podobných zkušeností, kteří zastávají podobné pracovní role. Je však vůbec reálné, aby firmy dokázaly přilákat a udržet nejlepší lidi v daném oboru bez toho, aby jim za jejich talent nabídly příplatek?

Ilustrační snímek

V nedávném článku pro britský web HR Magazine publikoval tuto úvahu Tomas Chamorro-Premuzic, profesor organizační psychologie na University College London a ředitel společnosti Hogan Assessment Systems. Nerovné platy podle něj ještě nemusejí být nespravedlivé. K úvaze nabízí následující souvislosti.

1. Ti nejlepší vyžadují to nejlepší zacházení

Spravedlivý přístup nespočívá ve stejném chování ke všem, ale v tom, aby bylo s každým zacházeno tak, jak si zaslouží.

2. Firmy často neznají své největší talenty

Pokud firma nijak neměří výkonnost, nemůže ani znát potenciál svých lidí. Problém je také v tom, pokud se měření talentu příliš opírá o intuici hodnotitelů nebo je příliš deformováno politikařením uvnitř firmy.

3. Peníze nezajistí spokojenost v práci

Korelace mezi platem a spokojeností v práci je v podstatě nulová. Peníze sice do určité míry motivují, výsledná motivace však nevydrží dlouho. Zatímco usilovat o povýšení nebo vyšší plat dokážeme i dlouhé roky, spokojenost z toho, když nakonec uspějeme trvá jen několik dní.

4. Velké rozdíly v platech nesvědčí týmu

Nejlepší jedinci podávají nejlepší výkony, když jsou placeni výrazně lépe než jejich kolegové. Tím však zároveň demoralizují svůj tým a připravují jej o výkonnost. Týmy s menšími rozdíly v platech jsou jednotnější a výkonnější.

5. Vždy se najde někdo nespokojený

I když bude odměňování ve firmě maximálně transparentní, citlivé a podložené daty, nikdy se nemůžete zavděčit všem.

Tomas Chamorro-Premuzic doporučuje nejprve identifikovat největší talenty ve firmě a poté se přesvědčit, zda se cítí dostatečně oceněni. Pokud ne, brzy od vás odejdou. Není to sice dokonalé řešení, ale je to zatím nejlepší možná alternativa.

-kk-

Zdroj: HR Magazine - britský magazín pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Magazine