Jak na pracovišti snížit úroveň stresu

Zástupci managementu každé firmy, stejně jako personalisté odpovědní za well-being pracovníků, by se měli mít na pozoru před dlouhodobým stresem u pracovníků . Zvýšená úroveň stresu totiž vede k vyšší chybovosti, vyšší nemocnosti pracovníků a často až k syndromu vyhoření. Jestliže na pracovišti pociťujete známky nezdravého stresu, zde jsou čtyři věci, které s tím můžete z pozice HR specialisty udělat.

Ilustrační snímek

Odhalte, jaké stresory se na pracovišti vyskytují

Podle HR Morning platí, že je v prvé řadě nutné vyjasnit si, co jsou stresory, které u zaměstnanců vyšší úrovně stresu spouští, a podle toho následně zvolit vhodné řešení. Stresorů může být řada druhů – od velkého množství práce, přes nevhodné technologické a digitální nástroje, zastaralé a nefunkční procesy a nezdravou firemní kulturu založenou na konkurenci zaměstnanců, až po osobní problémy na úrovni jednotlivce. Jestliže je stres ve vaší firmě dlouhodobým problémem, promluvte si se zaměstnanci a určete, co je vlastně jádro problému.

Nabídněte pracovníkům udržitelnější formu práce

Na základě zjištění podle předchozího bodu nastavte plán, jak pracoviště přeměnit ve zdravé pracovní prostředí. Nastavte procesy a pracovní rutinu tak, aby byla dlouhodobě udržitelná. Je samozřejmé, že občasné výkyvy, krizové situace a období vyššího stresu nelze zcela eliminovat, ale nemělo by se jednat o každodenní praxi.

Podpořte socializaci pracovníků a zvyšte povědomí o duševním zdraví

Budujte silné sociální a kamarádské vazby mezi pracovníky. Podporujte neformální setkávání se zaměstnanci a organizujte různé team-buildingové akce. Nastavte pracovní prostředí tak, aby se lidé nebáli mluvit o svých pocitech, o stresu a o stavu svého duševního zdraví. Zajímejte se o to, jak se zaměstnancům vede i mimo vyloženě pracovní záležitosti, a vypracujte systém prevence, který detekuje přehnaně vystresované jedince ještě předtím, než třeba vyhoří.

Nebojte se obrátit na externí specialisty

Otázka přílišného stresu na pracovišti je velmi vážná. A mnoho manažerů ani HR specialistů zkrátka nemá teoretickou ani praktickou průpravu k tomu, aby daný problém dovedli efektivně řešit. Nebojte se proto obrátit na externí odborníky, například na psychology, kteří vám dovedou s daným problémem pomoci.

 

-mm-

Zdroj: HR Morning - americký portál pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Morning