Jak pochopit firemní kulturu

Hlubší pohled na firemní kulturu může potěšit i rozesmutnět. Aby však firma mohla svou kulturu rozvíjet, měnit a těžit z ní, musí ji dobře znát. Porozumět firemní kultuře není jednoduché. Řada projevů se v každodenním pracovním životě stává téměř neviditelnou.

- Snažte se být nestranným pozorovatelem. Zaměřte se na své zaměstnance a jejich interakce pohledem zvenčí. Představte si například, že jste antropolog, který sleduje skupinu, kterou doposud neznal.

- Sledujte emoce. Emoce jsou indikátory hodnot. Lidé nebudou nadšení nebo znechucení věcmi, které pro ně nejsou důležité. Ze stejného důvodu pozorně sledujte konflikty.

- Sledujte předměty na stolech a stěnách. Zaměřte se také na společné místnosti a rozestavění nábytku.

- Při interakcích sledujte věci, které v nich chybí. Když například nikdo nezmíní věc, kterou považujete za důležitou (např. zákazníky), je to pro vás důležité informace. Pomůže vám pochopit vaši firemní kulturu.

Při sledování firemní kultury také pečlivě projděte pracoviště a všímejte si fyzických projevů. Vnímejte například, jak se zachází s prostorem, co je v kancelářích, na nástěnkách nebo v šatnách. Všímejte si také, jak se užívají společné prostory, co si zaměstnanci mezi sebou sdělují, jakým způsobem a jak často spolu komunikují.

Můžete také provádět pohovory, v nichž se se zaměstnanci zaměříte na firemní kulturu. Popsat kulturu slovy je velmi obtížné, používejte proto nepřímé otázky. Ptejte se například, co by zaměstnanci řekli o firmě svým přátelům, co by chtěli změnit, koho si v práci váží, co se jim líbí, koho považují za neúspěšného nebo na co by se sami ptali uchazečů o zaměstnání.

Dalším zdrojem důležitých informací mohou být písemné dotazníky. V nich můžete využít informací, které jste již získali při sledování fyzického prostředí ve firmě a při pohovorech se zaměstnanci.

-kk-

Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR