Jak poznat špatné lídry

Ilustrační snímek

To, že někdo vykonává roli lídra, ještě neznamená, že je to člověk na svém místě. Mnohé organizace bojují s tím, že nedokáží špatné lídry poznat. Server Forbes.com se proto zaměřil na praktické rady, které vám pomohou odhalit špatné lídry a specificky zaměřit jejich další rozvoj. Odhlíží při tom od složitých diagnostických testů, analýz či assessmentů a vychází z jednoduché zásady: Pokud chcete vidět něčí vůdcovské schopnosti, dejte mu určitou zodpovědnost. Uvidíte-li některé z následujících projevů chování, sledovaní lídři mají značné rezervy.

Špatní lídři nemají vizi

Bez jasné vize nemohou motivovat své týmy a přinášet udržitelné hodnoty.

Špatní lídři neumějí vést sami sebe

Nezáleží na tom, že lídr je inteligentní, přátelský a přesvědčivý, když mu chybí charakter a integrita. Neetické chování nebo jeho tolerování u jiných nelze u lídrů přehlížet.

Špatní lídři nemají dostatečnou výkonnost

Chytré firmy vítají potenciál, ale odměňují výkonnost. Dosavadní vůdcovské úspěchy jsou proto silným indikátorem budoucích úspěchů.

Špatní lídři vědí všechno

Nejsou ochotni se učit od druhých a dále se rozvíjet. Jedním z nejsilnějších ukazatelů skvělých lídrů je neustálá zvědavost a zájem o dění v celé organizaci.

Špatní lídři neumějí komunikovat

Lídr musí umět komunikovat napříč různými médii, osobnostmi a prostředími. Umějí také aktivně naslouchat.

Špatní lídři si myslí, že vše se točí kolem nich

Neuvědomují si, že mohou být dobří jen do té míry, do které jejich podřízení chtějí být jimi vedeni. Silné ego, pýcha a arogance mezi pozitivní vůdcovské vlastnosti nepatří. Na místě je naopak empatie, skromnost a laskavost, což někteří lídři mylně považují za slabosti.

Špatní lídři řídí všechno a všechny stejně

Neumějí přizpůsobit svůj styl konkrétním situacím. Neuvažují dostatečně otevřeně a místo bližší spolupráce spíše rozdávají příkazy. Vyhýbají se změnám a inovacím, což vede ke stagnaci týmů i celých firem.

Špatní lídři nevnímají zákazníky

Nezajímají se o potřeby trhu, na němž působí jejich společnost, a nepřemýšlejí o tom, jak zapojit názory a potřeby zákazníků do svých plánů.

Špatní lídři neinvestují do svých lidí

Neuvědomují si, že podřízené nezajímá, co všechno jejich lídr umí a ví, dokud nevědí, jak moc svého lídra zajímají.

-kk-

Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com