Jak pracuje "lidská divize" největšího zaměstnavatele světa?

Největší zaměstnavatel na světě – americký maloobchodní řetězec Wal-Mart – zaměstnává více než 2 miliony lidí. To už v sobě nese značné množství rizik a výzev pro HR. Bývalý ředitel lidských zdrojů pro ústředí Wal-Martu v americkém městě Bentonville (stát Arkansas) Michael Bergdahl se ve svém článku zveřejněném na britském portálu HR Magazine zamýšlí na tím, jak lidské zdroje pomáhají této společnosti snižovat rizika obchodních selhání a dosahovat úspěchu.

Hned v úvodu demonstruje, jakou hodnotu mají lidské zdroje pro zakladatele Wal-Martu Sama Waltona (s nímž Bergdahl úzce spolupracoval), když vysvětluje, že oddělení lidských zdrojů ve Wal-Martu nenese klasické označení „Oddělení HR“, ale „Lidská divize“ („People division“). Popisuje, že jediný způsob, jak ředitelé mohou dosáhnout splnění sedmi základních firemních strategií (cena, provoz, kultura, klíčové produkty, náklady, talent a služby) je propojení obchodních strategií s postupy HR.

Jak lidské zdroje pomáhají chránit výhodné ceny?

Cenová politika Wal-Martu spočívá v tom, poskytovat zákazníkovi co největší hodnotu za jeho těžce vydělané peníze. Strategií HR je vést zaměstnance k tomu, aby co nejvíce šetřili náklady. Jakmile společnost dokáže snížit určité své výdaje, snižuje ceny, čímž vyvíjí stále silnější tlak na konkurenci.

Jak lidské zdroje pomáhají propojovat zaměstnance s klíčovými produkty?

Od všech zaměstnanců se očekává, že se budou chovat jako obchodníci. Bez ohledu na konkrétní pracovní pozici je každý veden k tomu, aby se soustředil na možnosti zlepšování služeb zákazníkům. Proces rozhodování je posunut na nižší úrovně, a dává tak lokálním manažerům příležitost rozhodovat se co nejrychleji na základě potřeb jejich konkrétních zákazníků.

-kk-

Zdroj: HR Magazine - britský magazín pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Magazine