Jak připravit firmu na budoucnost: Tvůrčí kultura a tvůrčí lean

Přichází doba, kdy tvůrčí kultura je něčím, co bude nutné si postupně ve firmách osvojit. Co si představit pod tvůrčí kulturou a tvůrčím leanem (optimalizací procesů)? Jak se projevuje? Jaký dopad bude mít na lidské zdroje a procesy? Co přinese nového do stylu řízení a jak můžou HR oddělení využít takových změn?

Ilustrační snímek

Tvůrčí kulturu v našem pojetím definujeme „Hravé, disciplinované prostředí s velkým prostorem pro osobní tvůrčí rozvoj lidí“ Co to znamená?

Lidé na pracovišti mají prostor pro své inovativní a tvůrčí nápady, můžou v takovém prostředí rozvíjet své talenty, ale zároveň jsou vedeny k tomu, aby plnili firemní cíle a dosahovali výsledků dle jejich schopností a dovedností.

K tomu je potřeba vytvořit tvůrčí prostředí, a to přes změnu procesů, které budou více flexibilní a lidem budou pomáhat si osvojit následně důležité kompetence jako je otevřenost, odvaha, nadšení, empatie, asertivita, vytrvalost a představivost. Změně procesů na tvůrčí procesy říkáme „Tvůrčí lean“.

Jednoduchou formou vyžíváme techniky Leanu a převádíme je do zážitkových cvičení a her. Využíváme prvky generování nápadů pomoci malování, hraní scének, změny reality a následné pozorování dopadů na účastníky procesu. Na podporu projektového plánování či designu produktu používáme například imaginaci či negaci požadovaného stavu. Pozorování při definování forem plýtvání, přímou konfrontaci pro analýzu kořenových příčin, namísto zlepšení hledáme možná zhoršení, využíváme cvičení z gestalt terapie a snažíme se např. převést sledovaný proces do audiozáznamu či písně. Na našich workshopech dále podporujeme a vybízíme účastníky ke kreativnímu tvoření. Předáváme kompetenci za tvoření do rukou účastníků a výsledky jsou často příjemným překvapením.

Jaký to bude mít dopad na lidi a procesy ve firmě?

Zásadní. Lidé budou chodit do práce více motivováni a budou schopni lépe vykonávat své pracovní činnosti. Do práce se budou těšit a zároveň budou firmě proaktivně předkládat své nápady, které budou využitelné v každodenní praxi.

Co přinese nového do stylu řízení?

Vyhledávaným benefitem je u firem stále více svoboda na pracovišti, respekt vůči jednotlivci, možnost ovlivňovat chod společnosti, propojení pracovního a osobního života, home office apod. Nastolením kreativního prostředí ve společnosti ať se již jedná o práci s lidmi či kreativní optimalizace procesů pomůže manažerům lépe delegovat a využít potenciál jejich zaměstnanců. Jako odměnu dostanou nižší fluktuaci, skvělé nápady a příliv šikovných nadšenců, kteří budou chtít pro podobnou firmu pracovat.

Jak může HR využít takových změn?

Personalisté mohou tvořivý přístup využít jako motivaci pro stávající zaměstnance, pro jejich osobnostní či profesní rozvoj a neméně užitečné bude využití tvořivosti při přijímacích řízeních u nových zaměstnanců. Tvořivé úkoly či test Kreativity jako součást vstupního pohovoru není ničím neobvyklým a může nám o kandidátovi ledacos napovědět.

Otestujte kreativitu v online aplikaci

Vyvinuli jsme online aplikaci – test a tvůrčí rozvojový program, který měří 9 lidských kompetencí (odvaha, vytrvalost, otevřenost, představivost, empatie, asertivita, nadšení, analytické a systematické myšlení a schopnost se rozvíjet) a jejich 77 podkompetencí.

Na test navazujeme rozvojovým programem (jedná se o 272 her a cvičení), které tyto kompetence a podkompetence rozvíjejí. Jsme také připraveni na základě těchto kompetencí stanovit normy na jednotlivé pracovní pozice a také nastavit interní tvůrčí procesy.

Implementace kreativity do pracovního prostředí vám z dlouhodobé perspektivy může přinést velkou přidanou hodnotu v oblasti fungujících pracovních vztahů a firemních procesů.

Naší celkovou vizí je rozvíjet tvůrčí potenciál jednotlivce, který v konečném důsledku povede k lepšímu soukromému a profesnímu životu. Jsme připraveni vám pomoci s nastavením tvůrčí kultury a procesů, které vás dovedou ke splnění vašich vizí, cílů a snů.

Napište si o bezplatný přístup do aplikace a vyzkoušejte si online test kompetencí Creatixo:

VYZKOUŠEJTE ONLINE TEST KOMPETENCÍ

Pro bližší informace i další konzultaci výsledků testu se můžete obrátit na: 

Mgr. Jindřich Dohnal
Partner a senior konzultant, Creatixo Progress s.r.o.
jindrich.dohnal@creatixo.eu
Tel: 724 308 103

Ing. Martin Králík
Projektový manažer, konzultant Creatixo Progress s.r.o.
martin.kralik@creatixo.eu
Tel: 607 731 477