Jak řídit introverty

Introverti mohou na pracovištích být méně slyšet, často však svým zastoupením převyšují extroverty. Je-li vaším úkolem řídit či vést lidi ve vaší organizaci, velmi pravděpodobně budete ve svém týmu mít introverty. Měli byste se proto naučit mluvit jejich jazykem, ať už jste sami extrovertní, nebo introvertní.

V první řadě byste měli vědět, jak poznáte introverta. Introvertnost je na rozdíl od plachosti, která vzniká vlivem strachu nebo sociálních podmínek, klíčovou součástí osobnosti člověka. Introverti čerpají svou energii zevnitř, vyhýbají se projevování emocí a osobní věci udržují v soukromí. Typické je pro ně také to, že vyhledávají samotu, nejdříve přemýšlejí a teprve pak mluví, zajímá je spíše hloubka než šířka věcí. Většinou raději píší, než mluví, jsou tišští a nesnaží se být středem pozornosti.

Učit se novému jazyku není nikdy jednoduché a platí to i v případě jazyka introvertů. Seznamte se z několika tipy, jak začít.

- Uklidněte se. Při komunikaci s introverty zpomalte a dejte jim čas přemýšlet a odpovídat.

- Umožněte samotu. Introverti potřebují čas, kdy mohou být o samotě. Nijak to neodsuzujte a naučte se s tím pracovat. Místo toho, abyste se u nich několikrát denně zastavovali s věcmi, které nejsou prioritní, si tyto požadavky zapište a proberte je na schůzce, kterou si předem domluvíte.

- Více pište a méně mluvte. Přizpůsobte se preferovaným komunikačním kanálům introvertů. Místo telefonování nebo neohlášené návštěvy u jejich stolu používejte e-mail nebo chat.

- Podporujte zapojení introvertů na poradách. Pomáhejte jim připravit se a zaveďte systém, který umožní všem stejné zapojení do diskuse.

V neposlední řadě se vyhýbejte otázce, kterou introverti nesnášejí: „Co se děje?“. To, že jsou tito lidé tiší a zdrženliví, neznamená, že se něco děje.

-kk-

Zdroj: The Wall Street Journal Online - server prestižního amerického ekonomického deníku
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Wall Street Journal Online