Jak řídit na dálku

Výzkumy ukazují, že ve světě přibývá počet zaměstnanců pracujících na dálku. Pro manažery je proto důležité, aby se naučili řídit lidi, kteří nejsou fyzicky v kanceláři. Článek přináší 5 rad.

- Vyberte práci vhodnou pro teleworking. Model práce na dálku je nejvhodnější pro činnosti založené na informacích, předvídatelné, mobilní nebo ty, které vyžadují vysokou míru soukromí a koncentrace. Klíčem je vybrat takovou práci, která bude mít lepší výsledky, když ji zaměstnanec bude alespoň z části vykonávat na dálku.

- Řiďte na základě výkonnosti a výsledků. V ekonomice založené na znalostech je důležité plnit pracovní úkoly, ne to, kdy, kde a jak to bude probíhat. Stanovte cíle z hlediska produktivity a měřte výsledky na jejich základě, přičemž budete zaměstnancům věřit, že dokážou řídit svůj čas.

- Sestavte pravidla práce na dálku. Tato sepsaná pravidla by měla vymezovat pozici firmy z hlediska kvalifikace, měření výkonnosti, obstarávání vybavení, technické podpory, vlastnictví fyzického i intelektuálního majetku a požadavků na docházení do kanceláře.

- Pochopte manažerský odstup. Pro mnoho manažerů je nepříjemné, když nemají zaměstnance fyzicky nablízku. Proto by zaměstnavatelé měli zapojit své manažery do všech aspektů svého programu práce na dálku. Konzultujte s manažery, kteří zaměstnanci jsou pro tento druh práce vhodní. Dejte jim potřebné nástroje a školení.

- Školte a vzdělávejte. Nové modely práce potřebují vyšší úroveň řízení. Manažeři by proto měli být vyškoleni, aby dokázali řídit virtuální pracovníky co nejlépe. Zaměstnanci se zároveň potřebují naučit, jak pracovat jinak a přizpůsobit se nezávislému prostředí.

-kk-
Zdroj: WorldatWork - portál globální asociace manažerů lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje WorldatWork