Jak řídit starší zaměstnance

Populace stárne, a mladí manažeři tak stojí před výzvou naučit se řídit starší. Obě generace mají na sebe jiný náhled a budou se muset naučit, jak spolupracovat. Článek shrnuje deset tipů, jak správně řídit starší generaci, aby mohla pracovat produktivně.

- Zbavte se předsudků. Možná si myslíte, že starší lidé pracují více nebo se špatně učí. Od těchto představ se ale oprostěte. Přistupujte ke každému jako k jednotlivci.

- Mějte v patrnosti věk. Nebudete stejně zacházet se zkušeným manažerem a čerstvým absolventem školy. Také zaměstnanec ve věku 35 let bude mít jiné cíle a potřeby než sedmdesátník. Uvědomte si, že každá věková skupina s sebou nese jiné manažerské výzvy.

- Komunikujte. Nepředpokládejte, že starší zaměstnanci vědí, co od nich očekáváte. Jasně jim dejte najevo, co je třeba udělat a jak se budou měřit výsledky.

- Važte si jejich zkušeností. Starší zaměstnanci toho hodně viděli a zažili. Učte se z jejich zkušeností a podporujte v tom i další mladší členy týmu.

- Školte je. Starší zaměstnanci potřebují školené stejně jako mladší. Obsah školení může být jiný, ale potřeba je stejná. Nemyslete si, že starší lidi školit nelze. Jsou stejně vnímaví jako mladí.

- Zajistěte jejich bezpečnostní potřeby. Starší lidé budou pravděpodobně potřebovat více benefitů, ať už půjde o zdravotní příspěvky nebo finanční plánování. Ujistěte se, že vaše nabídka odpovídá jejich potřebám.

- Motivujte je. Starší zaměstnance motivují jin věci než ty mladší. Možnost pracovního postupu je pro ně například méně důležitá než uznání za dobře provedenou práci. V6dy však jednejte individuálně.

- Nemusíte stále ukazovat, že jste šéf. Starší zaměstnanci jsou zvyklí na hierarchii, vědí, kdo je jejich šéf. Věnujte se proto řízení svého oddělení a neztrácejte čas pozérstvím. Nejste první šéf, kterého zažili.

- Buďte pružní. Starší zaměstnanci mohou vyžadovat pružnou pracovní dobu, kterou jim v rámci možností zajistěte. Nepředpokládejte ale, že všichni starší zaměstnanci chtějí automaticky chodit domů brzy.

- Využijte je jako mentory. Umožněte jim koučovat a podporovat mladší kolegy. Většina z nich má bohaté zkušenosti a chce se o ně podělit.

-kk-

Zdroj: About Management - část amerického portálu About.com věnovaná managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje About Management