Jak rozumně investovat do rozvoje lidského kapitálu

„Rozvoj lidského kapitálu” se stalo populárním výrazem. Tato fráze je v současné době všudypřítomná v oblasti podnikání a obchodu.  O co se vůbec jedná? A jak nejlépe investovat do takového rozvoje, aby to mělo smysl? Následující pětistupňový program ukazuje, jak vytvořit nejlepší strategii a taktiku pro rozvoj vaší společnosti.

Ilustrační snímek

Pochopte, o čem rozvoj lidského kapitálu je

Z nejjednoduššího hlediska se jedná o způsob, jak kvantifikovat ekonomickou hodnotu specifických dovedností konkrétního zaměstnance. Stejně jako všechny formy kapitálu je i tento základním prvkem dlouhodobého majetku Vaší společnosti. Průřez dovednostmi všech vašich zaměstnanců v ideálním případě splňuje potřeby firmy, a co je důležitější, přispívá k její vnitřní hodnotě. Investice do posilování zmíněných dovedností může pomoci zvýšit spokojenost a angažovanost zaměstnanců. Zkrátka když se pracovníci domnívají, že je vedení chápe a navíc oceňuje, nemají potřebu utíkat ke konkurenci. 

Náklady na lidský kapitál představují velkou část provozních nákladů. Většina firem však připouští, že do svých zaměstnanců neinvestuje dostačujícím způsobem, například prostřednictvím množství školení, která by mohla zvýšit kvalifikaci. Mějte na mysli, že investujete nejen do svých zaměstnanců a jejich rozvoje, ale podporujete také firmu samotnou. 

Pomozte zaměstnancům udržet krok s potřebnými dovednostmi

Plány v rámci rozvoje lidského kapitálu se často zaměřují především na zlepšování dovedností a schopností nebo na získávání nových. Tento přístup má smysl pro malé podniky, které chtějí začít s novými investicemi do svých pracovníků. Investice přímo souvisí s podnikáním jako takovým - zlepšením dovedností se zvýší produktivita, a tím pádem i přínos pro celou společnost. 

Musíte zajistit, aby lidská aktivita vaší firmy udržovala krok s jejími potřebami a měnící se situací ve vašem oboru, jednoduše řečeno, aby zůstala konkurenceschopná.

Myslete na zaměstnance se statickými činnostmi 

Pochopitelně ne všichni zaměstnanci budou z možnosti rozvoje dovedností těžit. Mnoho pozic vyžaduje určitou statickou formu, např. provozování stroje, který se nemění, nebo opakovaná činnost jako prodej. Proto hledejte další kreativní způsoby, jakými může firma pomoci těmto pracovníkům a dosáhnout dalších cílů. Můžete například spolupracovat s organizacemi, které poskytnou výuku cizího jazyka, kurzy plánování času nebo péče o zdraví.

Zajistěte nejlepší pracovní prostředí

Investice do lidského kapitálu souvisí i s udržováním harmonického pracoviště, které má zaměstnancům pomáhat být produktivnější a šťastnější. Například se ujistěte, že vaši pracovníci dostanou nejlepší kancelářský nábytek a vybavení, jaké si váš podnik může dovolit. Vytvoříte tak pozitivní pracovní prostředí a také podmínky pro efektivní práci. Kromě toho byste měli myslet na správné světelné nebo zvukové podmínky. I ty mohou mít nepříjemný dopad na činnost zaměstnanců. A pokud se rozhodnete udělat změnu, začněte u těch, na kterých se vaši pracovníci shodli. 

Vybídněte HR specialisty k vytvoření nových investic

Kdo jiný by měl nejlépe zhodnotit, co vaši zaměstnanci potřebují nejvíce, a také do jaké oblasti investice ocení. Vybízejte své HR profesionály k tomu, aby vytvořili nové způsoby investice do lidského kapitálu. Vaším úkolem je nejprve jasně informovat zaměstnance personálního oddělení o tom, že rozvoj lidského kapitálu je pro vedení společnosti prioritou, a pak zajistit, aby byl cíl adekvátně financován. S dobře nastaveným rozpočtem pak může HR analyzovat různé potřeby a příležitosti vhodné pro vaše podnikání.

-bp-

Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com