Jak se zaměstnanci mohou hlídat navzájem a zvyšovat tím bezpečnost pracoviště

Toto je příklad zaměstnanců jedné společnosti, kteří dramaticky a přímočaře změnili svoje pracovní návyky. Nestalo se to náhodou a tito lidé se nijak neodlišují od kohokoli jiného.

Co tito lidé dělají je, že zlepšují bezpečnost práce aktivním ovlivňováním chování i postojů ostatních zaměstnanců. Bezpečnost je jejich hlavním cílem, ale působí také na pracovní morálku, sebeúctu zaměstnance a soudržnost týmu.
Klíčem k jejich procesu „řízení bezúrazového pracoviště“ je zapojení zaměstnanců do identifikace rizikových prvků a jejich odstraňování. To zahrnuje kázeň a pracovní postupy, stejně jako jejich vybavení, trénink a přesnější procedury.

Zaměstnanci, rozděleni do skupin si sami vybrali oblast, kterou chtějí zkoumat. Jedni se zaměřili na chování svých kolegů, jiní na správné používání bezpečnostních pomůcek a ochranných nástrojů, další třeba na ukázněnost při operování s vysokozdvižným vozíkem. Každá skupina si také sama vybrala, jaké prostředky chce k této činnosti použít – jakým způsobem chce uvedené faktory sledovat, případně jak chce zaměstnance s dobrými výsledky odměnit. Dodejme že účast v takovýchto pozorováních byla čistě dobrovolná.

Po určitém čase se skupina sešla nad případným problémem a řešila jak zlepšit pracovní postup tak, aby se dosáhlo vyšší bezpečnosti. Během dvou let dosáhla účast na tomto projektu 85% všech zaměstnanců. To ale nebyl jediný výsledek dosažený za tyto dva roky… podařilo se snížit úrazovost téměř na polovinu původní hodnoty.

Tito lidé jsou na cestě k trvalému snížení počtu pracovních úrazů a zároveň rozumějí, že to je cesta, nikoli cíl.

-ds-
Zdroj: Safety Performance - Zdroj informací o behaviorálním přístupu k bezpečnosti práce.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Safety Performance