Jak si udržet klíčové zaměstnance

Americký výzkumný ústav Conference Board ve své aktuální zprávě potvrdil, že udržet si přední zaměstnance a jejich talent a zájem je pro většinu firem neustále velmi složitým problémem. Konkrétně to potvrdilo 90% ze 109 zkoumaných vedoucích pracovníků amerických firem. Nechtěná fluktuace zaměstnanců má několik základních příčin: podnikové zvraty a nepokoje, omezené možnosti rozvoje osobní kariéry v podniku, nekompetitivní plat a jiná ohodnocení.

Talentu je třeba vážit si a podporovat jej na všech podnikových úrovních, od výkonného ředitele po řadového pracovníka. To však nemohou zajistit samotná personální oddělení. Potřebují k tomu celopodnikovou strategii založenou zejména na integrovaném způsobu přijímání nových pracovních sil a zachovávání těch, které již pro daný podnik pracují. Takovou strategii v dnešní době nejlépe podpoří umístění na intranetu nebo podnikovém portálu. Doporučuje se též využití Internetu pro nábor, tzv. e-nábor (**e-recruiting**).

Neúspěch ve smyslu udržení klíčových podnikových zaměstnanců má podle již zmíněného výzkumu čtyři základní příčiny: neschopnost zajistit přísun talentovaných pracovních sil jako dlouhodobou strategickou prioritu, neschopnost využití fluktuace zaměstnanců, řešení nespokojenosti klíčových zaměstnanců přidáváním peněz a odmítavý postoj ze strany organizace. Úspěch naopak zaručí vnitropodniková stabilita, možnost rozvoje kariéry a osobního postupu v rámci podniku, víceúrovňová angažovanost a prokazatelný zájem o osobní rozvoj zaměstnanců, integrované talentové strategie a kladení důrazu na obchodní značku a pověst firmy.

**Datum vydání:** IX/2002
Zdroj: HRM Guide - informace pro manažery HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje HRM Guide