Jak si udržet nejlepší talenty

Nejvýkonnější zaměstnanci většinou odcházejí od svých zaměstnavatelů ze tří základních příčin. Chybí jim 1) inspirace díky zajímavé prací, 2) angažovanost díky síti spolupracovníků a 3) jasná kariérní cesta díky možnostem osobního a profesního rozvoje. Jak si tedy udržet nejlepší lidi?

Inspirace

Zaměstnanci ze sebe vydávají to nejlepší, když znají cíle své práce a chápou, jak zapadají do celkových cílů firmy, mají potřebné zdroje k realizaci těchto cílů a jsou adekvátně odměňování za své úspěchy. To vše spolu se zajímavými a podnětnými projekty je nenechává uvažovat o odchodu. Základní příčiny ztráty produktivity a následně i zájmu pracovat ve firmě zahrnují špatnou komunikaci strategie a cílů a neadekvátní odměňování.

Angažovanost

Kultura vysoké výkonnosti stojí také na nástrojích, které umožní zaměstnancům spojení s dalšími lidmi, myšlenkami a informacemi. Zásadní roli v udržení zaměstnanců proto hrají také moderní způsoby komunikace, které usnadňují spolupráci – sociální sítě, videokonference nebo gamifikace (využití herních prvků).

Rozvoj

Na dnešních rychlých pracovištích jsou již mnohé tradiční postupy řízení talentů zastaralé. Typickým příkladem může být roční „kolečko“ stanovování osobních cílů nebo výroční hodnocení výkonnosti. Organizace musejí vést své lidi k nepřetržitému sběru zpětné vazby ohledně výkonosti a nabízet širokou škálu formálních i neformálních rozvojových aktivit, které budou fungovat v reálném čase.

-kk-

Zdroj: Talent Management - portál amerického časopisu zaměřeného na řízení talentů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Talent Management