Jak snížit stres na pracovišti

Z pracovišť není možné odstranit všechny stresující faktory, podle nedávného průzkumu ale může pomoci zmocnit řízením stresu nižší management.

Podle reakcí respondentů je čerpání volna nejméně častým způsobem, jak zvládat stres. Častěji lidé zvládají stres aktivně pomocí plánování a delegováním části své práce. 33 % uvádí, že podpora v tomto ohledu byla zřídka adekvátní a 42 % si stěžuje, že nejsou schopni zabránit opakovanému stresu. Nižší manažeři by se proto měli identifikací nejvíce stresových faktorů zabývat individuelněji.

- Vytvořte chápající kulturu. Prostředí, kde se tento problém přehlíží, riskuje extrémní reakce v náročných situacích. Naopak otevřená a podporující kultura, kde jsou zaměstnanci podporováni v tom, aby o svým problémech hovořili a kde požádat o pomoc není známkou slabosti, je správnou cestou. Výzkum opakovaně ukazuje, že nejefektivnější podpora přichází od přímých nadřízených zaměstnanců.

- Oceňte odlišnosti svých zaměstnanců. Tam, kde se někdo necítí dobře, může jiný být ve svém živlu. Například pro někoho je velmi nepříjemné, pokud má něco prezentovat lidem. Jsou ale lidé, kteří k ostatním rádi mluví. Pokud identifikujete vlastnosti lidí, stejně jako jejich klíčové schopnosti, které sedí odlišným povinnostem jejich pozice, můžete zajistit, aby byly tyto sladěny.

- Rozpoznat znaky stresu. Manažeři by měli být schopni rozpoznat různé signály, které lidé ve stresu vysílají a znát členy jejich týmu tak, aby byli schopni je podpořit.

- Řešit problémy v ranném stádiu. Bez včasného řešení mohou i zdánlivě drobné problémy přerůst ve větší.

- Zvažte teambuilding. Rozvinutí dobrých pracovních vztahů může být velmi dobrou prevencí stresu. Takové vztahy mohou pomoci rozvíjet i pravidelné teambuildingové aktivity.

- Umožněte autonomii. Náročná pozice, která vytváří velký tlak nemusí být vždy stresující. Existují nemalé důkazy o tom, že lidé dokáží zvládat trvalejší pracovní nápor bez negativních následků, pokud mají do určité míry kontrolu nad pracovním zatížením. Existuje řada způsobů, jak zaměstnancům poskytnout dostatek flexibility.

- Nezapomínejte na ty, kteří pracují z domova. Vzestup práce z domova skrývá velký potenciál pro snížení stresu. Nemuset denně dojíždět do práce může lidem pomoci lépe zvládat osobní i pracovní život. S těmito lidmi je ale nutné také udržovat kontakt a zjišťovat, jakou podporu potřebují. Požadavky se mohou různit od vylepšení podpory IT, požadavku pravidelných virtuálních setkání týmu nebo lepšího přístupu k informacím.

- Mějte plán pro nepředvídatelné události. Přestože je žádoucí stresu předcházet, občas mu není vyhnutí. Ať už následkem pracovního tlaku nebo z důvodu osobních problémů zaměstnanců. Ať už je příčina stresu jakákoliv, je důležité mít plán, který umožní efektivní reakci v případě potřeby. Nabízí se asistenční programy, asistenční networking s kolegy, atp. Pro řadu lidí pomáhá už to, že v případě stresu existují možnosti problém řešit.

-av-
Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management