Jak vést lidi s jinými názory

Ilustrační snímek

Dobrý lídr umí vést nejen lidi, kteří uvažují stejně jako on, ale také ty, jejichž názory a postoje jsou odlišné. Bere to jako výzvu a příležitost k rozvoji a růstu na obou stranách. Dokáže změnit negativní konflikt v pozitivní napětí, využít silné stránky každého jednotlivce pro společný úspěch. 8 specifických kroků, jak na to, zveřejnil server Forbes.com:

Chovejte se konzistentně

Nemaťte lidi kolem sebe protichůdným chováním. Nemusejí s vámi vždy souhlasit, měli by vám však věřit. Držte se proto svých hodnot a plňte to, co slíbíte.

Nesnažte se odstranit všechny rozdíly

Většina rozdílů ve skutečnosti nepotřebuje řešení, protože podporuje dynamickou a kreativní kulturu. Zasáhněte až ve chvíli, kdy začnou vznikat vážné konflikty.

Uvědomte si důležitost respektu

Je velký rozdíl mezi tím a někým nesouhlasit a nerespektovat jej. Každý smysluplný vztah musí stát na respektu.

Vytyčte přijatelné chování

Chcete-li se vyhnout zbytečným konfliktům, předem jasně definujte, jaké chování budete a nebudete tolerovat.

Předcházejte konfliktům

I když prevence konfliktů nefunguje stoprocentně, vyplatí se vám. Aktivní vyhledávání oblastí s vysokou pravděpodobností vzniku konfliktů vám pomůže předejít mnoha zbytečným sporům. I když pak ke konfliktu dojde, budete lépe vědět, jak se s ním vypořádat.

Hledejte, co vede druhé k jejich jednání

Máte-li se vyhnout konfliktům, zkuste k nim přistupovat jako k potřebě pomoci lidem kolem vás ke splnění jejich cílů.

Vnímejte konflikty jako příležitosti k učení

Každý konflikt v sobě skrývá potenciál k tomu, abychom se něco nového naučili a dále rostli. Nemá proto smysl se konfliktům vyhýbat, pokud již vzniknou.

Ukažte, co očekáváte

Dejte svým lidem najevo, že si vážíte každého z nich bez ohledu na jejich odlišné názory, pokud směřujete ke stejnému cíli.

 -kk-

Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com