Jak vybrat dodavatele outsourcingových služeb

Evropský outsourcingový trh je stále živější. Ať již kupujete jednotlivé služby, nebo vyjednáváte obsáhlejší transformační outsourcing, je třeba pevného přístupu.

Co chcete koupit?

Definovat, co chcete, může být těžší, než se zdá, zvlášť v oblasti HR v Evropě, kde je množství možností a složitostí. Začněte vytvořením zdrojové strategie, kde uvedete nejdůležitější požadavky. Ty by měly zhruba zahrnovat:

- rámec – Jaké procesy chcete zahrnout a v jakém zeměpisném teritoriu? Jakou úroveň požadujete?

- dodání – Jak si představujete dodávku služeb? Jakou technologií a komunikačními kanály?

- zdroje – Jak budete zacházet s lidmi, jejichž pozice bude rušena, nebo měněna a těmi, které ponecháte? Jak si poradíte s náklady odstupného?

- změna přístupu – Jak a kdy bude proveden transfer služeb? Chcete změnu okamžitě, nebo zvolíte přechodné stádium?

- technologie – Očekáváte přísun nových technologií? Jak je propojíte se současnými? Co uděláte se starými?

- vztahy – Jaký vztah byste si přáli mít s dodavatelem?

- obchodní záležitosti – Jaký cenový model použijete? Jak variabilní a transparentní bude? V jakém trvání vyhotovíte smlouvy?

Informace

Bude potřeba vybudovat informační základnu, která vykreslí aktuální situaci. Měla by zahrnovat definice služeb, které chcete koupit; podrobnosti nákladů, informace o vašem IT, úroveň služeb poskytovaných vaším HR.

Čím více faktů budete mít o vaší současné situaci, tím lépe se vám budou vyjednávat smluvní podmínky.

Zmapujte trh

Přestože je evropský outsourcingový trh relativně malý, je poměrně obtížné se v něm orientovat. Doporučujeme souběžné jednání se dvěma, maximálně však se třemi potenciálními dodavateli. S takto omezeným počtem můžete zajít více do hloubky a obdržíte lepší nabídky i výsledky. Úspěch závisí na schopnosti získat pro práci na vašem projektu nejlepší personál v organizaci dodavatele. Pečlivá přípravná práce vám umožní najít omezený seznam dodavatelů s reálnou šancí vyhrát kontrakt.

Výběr

Proces výběru by měl být pečlivý a dobře vedený. Musíte se rozhodnou, která kritéria budou mít přednost a kdo učiní klíčová rozhodnutí. Následně je třeba dát dohromady podrobnou žádost o nabídku.

Na papíru to nevypadá složitě, praxe znamená ale spoustu práce.

Průzkum trhu

- 54 % firem díky outsourcingu ušetřilo

- 44 % plánuje začít s outsourcingem

- 36 % očekává díky outsourcingu úspory, které jim umožní financovat širší transformaci HR

-av-
Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management