Jak zachránit hroutící se strategii

Je úspěšná strategie otázkou štěstí nebo kvality jejího designu? Pokud ta vaše začíná pokulhávat, co můžete udělat pro její vylepšení? Podle jistých odhadů ale uspěje jen 30 % „záchranných“ programů.

Úspěšná změna vyžaduje komplexní interakci mezi vývojem strategie, její implementací a efektivním managementem. Typické důvody neúspěchu zahrnují mimo jiné postrádání cíle nebo směru, nesouvislé plánování, zmatení rolí a zodpovědností a nedostatečnou angažovanost a zájem lidí na různých úrovních.

Demystifikace

Je to, jako když řídíte auto, pokud nevidíte, kam směřujete, nedostanete se bezpečně do své destinace. Jasné určení cílů a výstupů pomáhají zajistit angažovanost zaměstnanců a pevný základ pro budoucnost.

Pohled zvenku

K přežití strategie je nutná kontinuální adaptace. Ptejte se, co potřebuje zákazník, jak jste vybaveni pro uspokojení těchto potřeb a přemýšlejte o řešení, která nabízejí konkurenti.

Plánování

Stejně jako je nutná potřeba cílů, je dobré mít jasno v tom, co se má stát, aby jich bylo dosaženo. Následující body by měly pomoci v plánování procesu:

- zdroje, které budou pro projekt k dispozici

- výsledek – určete přesně, co bude produktem, nebo co se má udělat

- organizace – zvolte nejvhodnější konfiguraci osob a týmů k zajištění efektivního rozmístění zdrojů

- talenty – stanovte dovednosti, schopnosti a znalosti

- styl – definujte styl vedení a charakterové rysy, které budou zapotřebí k motivování projektového týmu

Zmapujte systém

Každou firmu tvoří z části mezilidské vztahy. Pro úspěch vaší strategie je dobré mít jasně určené zodpovědnosti za systémy a role, které budou v jejich rámci přiděleny.

Každá firma má formální a neformální – stínovou - strukturu. Ta neformální může být často zdrojem odporu ke změnám a měla by proto být sledována. Je také důležité komunikovat se skupinami a jednotlivci v této neformální skupině a zajistit jejich podporu strategie.

Komunikujte a angažujte se

K záchraně upadající strategie je třeba, aby byli všichni v obraze a cítili, že do procesu přispívají. Jednotlivci a týmy obvykle více věří svému přímému nadřízenému než někomu, kdo je „výš“. To činí z těchto nižších manažerů klíčový zdroj informací, které mohou být tlumočeny dál například prostřednictvím firemního intranetu.

Měřte a kontrolujte

Abyste poznali, že vaše strategie upadá, potřebujete data a srovnání. Mohou zahrnovat obrat, spokojenost zaměstnanců a zákazníků, míru fluktuace, apod. K úspěšné kontrole je třeba se zaobírat nejkritičtějšími ukazateli.

Také byste měli přehodnotit svůj manažerský styl a zvážit, zda není kontribučním faktorem neúspěchu. Pokud ano, uvítat a akceptovat zpětnou vazbu od členů vašeho týmu a ostatních ve firmě. Takováto zpětná vazba je velice cenná. Vytvoříte otevřenější prostředí, kde je ochota diskutovat o úspěších i nezdarech. Výsledkem může být záchrana dokonce i zjevně upadající strategie.

-av-
Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management