Jak zvládat nespokojené zaměstnance

V každé společnosti se najdou nespokojení zaměstnanci. Není však nespokojený zaměstnanec jako nespokojený zaměstnanec. I zaměstnanec, který se při náboru zdál být bezproblémovým, se může stát postrachem firmy. Jeho negativní přístup ovlivní spolupracovníky, jejich morálku a výkonnost. Jak se takovému narušiteli postavit? Na tuto otázku hledají manažeři lidských zdrojů jednotnou odpověď. Shodují se na tom, že takovému člověku je třeba zdůraznit, že jeho přístup znamená neplnění základních povinností zaměstnance.

Manažer by však měl takovou situaci nejprve prodiskutovat s personálním oddělením a zdůraznit, že od každého zaměstnance očekává přínos k vybudování pozitivního a produktivního pracovního prostředí. Negativní přístup zaměstnanců by měl vztahovat přímo ke stěžejním úkolům a cílům oddělení. Pokud jde o řešení problému se samotným zaměstnancem, příliš osobní přístup zde vhodný není. Doporučuje se raději obecně diskutovat o negativní morálce, produktivitě práce atd.

Společnosti dnes za účelem vyřešení problémů s nespokojenými zaměstnanci zakládají tzv. programy na podporu zaměstnanců, které jim pomohou zaměstnanecké problémy řešit. Je to rozhodně lepší způsob, než neustálé přímé konflikty se zaměstnanci, které vždy možnost úspěšného motivování zaměstnanců snižují. Na škodu není ani pravidelné vydávání zpráv o tom, jak který konkrétní pracovník přispěl ke zlepšení morálky na pracovišti a následně tak k rozvoji celé společnosti.

**Datum vydání:** VII/2002
Zdroj: Monster.com - přední světový pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monster.com