Jaké trendy budou v roce 2024 rezonovat v personalistice?

Rok 2024 se stejně jako ten předchozí ponese ve znamení změn a nových výzev v oblasti HR. Vliv budou mít nejen nové technologie jako AI, ale také aktuální dění na domácím i světovém trhu a v neposlední řadě i legislativní úpravy, jako třeba novela zákoníku práce. Některé z těchto změn s sebou přinášejí nejistotu, která se promítá do pracovního prostředí. 

Irena Filařová Nucová, Plaček Group

Právě v těchto chvílích působí příznivě, když může zaměstnavatel nabídnout stabilní prostředí s jasně definovanými hodnotami a sehraným týmem, který je na změny připraven a má všechny předpoklady je s úspěchem překlenout a pozitivně na ně reagovat.

Stabilita firmy je novým bonusem

Mzdové ohodnocení je tradičně výrazným bodem na cestě za motivovanými zaměstnanci, stejně jako při náboru perspektivních uchazečů. Přesto se ale v posledních letech ukazuje, obzvláště po covidové pandemii, že zaměstnanci upřednostňují stabilitu a výhled dlouhodobého zaměstnání. Reputace firmy a její pracovní prostředí se tedy ukazuje mnohdy jako významnější než výše ohodnocení.

Vzdělávání jako katalyzátor růstu zaměstnanců

Stálicí v segmentu lidských zdrojů i letos zůstává rozvoj, který přináší hned několik benefitů pro zaměstnavatele i zaměstnance. Zaměstnavatel získá kvalifikovanější a pružnější síly v řadách svých zaměstnanců, a ti mají kromě zlepšujících se dovedností možnost rozšířit své obzory a objevit nové pole působnosti v rámci společnosti.

V Plaček Group klademe důraz na kvalitní školení našich zaměstnanců už od jejich prvního dne. Díky tomu, že své práci rozumí a zlepšují si kvalifikaci, jsou také spokojení, což se odráží na jejich spolupráci s kolegy, zákazníky i na celkovém pracovním výkonu. Porozumění našich zaměstnanců tomu, co prodávají zákazníkům, zpětně posiluje jejich loajalitu a zájem. Při vzdělávání klademe důraz jak na rozvoj soft, tak hard skills zaměstnanců.

Jako příklad bych uvedla Plaček Academy se speciálním projektem „in-house“ školitelů. Vybraní kolegové zde absolvují tréninkový vzdělávací program, a poté působí jako profesionální školitelé v různých segmentech. Cílem je zvyšování odbornosti a lepší služby pro naše zaměstnance i pro zákazníky a plánujeme také spolupráci se školami, včetně odborných besed.

Základem úspěchu bude týmovost a otevřená komunikace

K letošním výzvám HR segmentu patří také podpora firemní kultury, případně její nová definice, pokud je v konkrétní společnosti potřeba. Ukazuje se totiž, že je nutné zohlednit, jaké škody napáchal na týmové spolupráci částečně vynucený nástup hybridního modelu práce v posledních několika letech, kvůli kterému se mohou začít vytrácet právě společné hodnoty a firemní kultura jako celek. Jednou z možností řešení je větší podpora vzájemné komunikace napříč celou firmou, a to od vedení společnosti až po jednotlivé zaměstnance.

V tomto ohledu jsme v Plaček Group nově začali využívat online nástroje pro zlepšení a zefektivnění komunikace, když se nám na základě společné platformy podařilo vybudovat týmový web. Ten významnou měrou posiluje týmového ducha a spolupráci, což je jedna z našich základních firemních hodnot, která podle našich zkušeností na všech úrovních určuje to, jak dobře se cítíme v práci a jak plníme svěřené úkoly.

2024 rokem digitalizace a transformace

V neposlední řadě se letos do segmentu řízení lidských zdrojů promítne technologický pokrok a zrychlující se tlak na digitalizaci, obzvlášť s novou legislativní úpravou v rámci novely zákoníku práce, která právně ošetřila a tím i umožnila digitalizaci značné části HR procesů. Ty mohou společnostem významně ulehčit administrativní práci a „uvolnit“ tak ruce personalistů, aby mohli své zkušenosti a dovednosti využít pro další rozvoj společnosti

Group HR Director Irena Filařová Nucová

Irena Filařová Nucová působí ve skupině Plaček jako Group HR Director. Při řízení lidských zdrojů uplatňuje své mnohaleté zkušenosti z nadnárodních společností i ze státního sektoru. V oboru se zaměřuje na moderní a štíhlé end-to-end HR procesy, M&A projekty, akvizice talentů, řízení lidí a bezpapírové HR. Z pozice Group HR Director má Irena Filařová Nucová velmi blízko k dění v celé firmě a podílí se tak na rozvoji a posilování pozice Plaček Group na trhu.