Jaké změny nás čekají v ISO 9001:2015? Vyhrajte vstup na konferenci

Nejpoužívanější standard systému managementu ISO 9001 prochází revizí a vydání nového standardu se předpokládá v září 2015. Po patnácti letech se bude jednat o nejzásadnější revizi.

Vedle tradičních sektorů se standard od vydání v roce roku 2000 rozšířil i do oblastí jako jsou služby, zdravotnictví, státní správa, zemědělství nebo IT. Standard se ujal i v organizacích menší nebo střední velikosti. Uživatelé normy jsou mnohem více informovaní a vzdělaní v metodách řízení kvality a tím pádem i náročnější na to, aby norma byla kompatibilní a „přátelská“ pro všechny sektory.

Změní se v souvislosti s vydáním nových standardů úloha interních auditorů?

Úloha auditorů, kterou je nezávislé posouzení fungování systému, zůstává stejná. Z nové struktury navrhovaného standardu však vyplývá, že se auditoři budou zaměřovat na jiné aspekty, než tomu bylo doposud.

Největší změnou, kterou budou muset interní auditoři reflektovat, je koncept posuzování rizik a příležitostí. S tímto konceptem se organizace mohly seznámit již po vydání ISO 9004 před několika lety, ale podle nové struktury norem, bude požadavek na identifikaci rizik a příležitostí plně začleněn ve všech revidovaných standardech. Prvním předpokladem pro kompetentní provedení auditu tedy bude pochopení tohoto konceptu ve smyslu auditování zaměřeného na rizika a příležitosti.

Z průzkumů vyplývá, že pro úspěšné zvládnutí změn organizace v největší míře využijí strukturovaná školení, která jim umožní změny prakticky implementovat.

Interní auditoři se s přístupy k analýze rizik mohou seznámit na školení, které bylo vyvinuto právě pro potřeby organizací, kterých se změny ve standardech budou týkat: Analýza a řízení rizik v systému managementu.

Pochopení konceptu auditování založeného na rizicích je považováno za zásadní i ze strany certifikačních auditorů, kteří doporučují zaměřit se v první vlně právě na tyto klíčové změny, mezi které patří také mj. pochopení kontextu organizace – jaké jsou naše cíle, jak je naplňujeme, jak ověřujeme provedená opatření, zkrátka jak uplatňujeme klasický PDCA cyklus, který je základem zlepšování v organizaci.

Celou sérii novinek a článků k novým požadavkům přináší na svých internetových stránkách certifikační a školící organizace LRQA. Zde je možné sledovat aktuální vývoj ve standardech nebo se přihlásit k odběru newsletteru, ve kterém informujeme o aktuálních školeních k této problematice.

Na každoročním setkání odborníků a auditorů systémů managementu – LRQA Forum – budou tyto změny představeny komplexně, včetně možností praktické implementace systému identifikace a řízení rizik do každodenního chodu organizace.

Vyhrajte vstupenku na konferenci LRQA Forum

Pokud se i Vás týkají změny v normě ISO 9001, zodpovězte do 27.4. naši anketní otázku a získejte jedno místo zdarma na konferenci LRQA Forum.

Soutěž již byla ukončena. Děkujeme všem soutěžícím za vyplnění ankety. Výherkyní se stala paní Silvie P. ze společnosti MEDIN, a.s.

Články v sérii

Aktuální

Jak se připravit na plánované revize ISO norem

Aktuální

Jaké změny nás čekají v ISO 9001:2015? Vyhrajte vstup na konferenci

Aktuální

Jaká jsou rizika a příležitosti nových revidovaných ISO norem?