Jarní výměna priorit

Zásadní přesun priorit od orientace na náklady a výkonnost k přidané hodnotě a inovacím by se měl v organizacích objevit, aby byly schopny dosahovat udržitelné vysoké výkonnosti. Na to upozornili odborníci a delegáti na konferenci pořádané dodavatelem manažerského vzdělávání Roffey Park. Konference se týkala toho, jak dosáhnout transformační změny prostřednictvím organizačního rozvoje, a poukázala na potřebu nových priorit. Mluvčí ze Spojených států a Velké Británie zdůrazňovali, že organizace by měly provádět zkoušky vysoce výkonného pracovního prostředí, ustanovit podpůrné systémy pro zaměstnance, ovlivňovat základní domněnky a názory zaměstnanců pro dosažení kulturních změn a rozpoznávat, vychovávat a odměňovat vůdcovství založené na hodnotách.

Organizační priority se nikdy nezmění, dokud na pracovištích nebude správný druh vůdcovství. Vůdci musí být modelovou rolí podnikových hodnot a komunikovat o problémech jako sociální odpovědnost podniku, rozmanitost a praktiky rovnováhy pracovního a osobního života. Také by měli odmítat neetické chování a pomáhat zaměstnancům vytvářet smysl pro význam a účel jejich práce. Konference zvýraznila, jak mohou organizace vytvořit a podněcovat kvalifikovanou a angažovanou pracovní sílu a dosáhnout stálého zlepšování, pružnosti, zplnomocnění, sdíleného učení a inovací pomocí organizačního rozvoje.

-ba-

Zdroj: Personnel Today - portál britského magazínu a online komunita z oblasti HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje Personnel Today