Je kreativita zaměstnanců pro firmu motorem, nebo brzdou? (1/2)

Radek Havelka, ICT Pro s.r.o.

Nároky na kvalifikaci nového zaměstnance se stále vyvíjejí. Zatímco v minulosti byly zaměřeny na vysokoškolský titul a znalost jazyků, dnes se vehementně vracejí k základnímu lidskému nastavení, a to k aktivitě, samostatnosti a tvořivosti. Vysoká škola se dá vystudovat, jak ale dosáhnout na tyto schopnosti? Dají se aplikovat nitrožilně? Nebo je možné se nakazit od kolegy, který jimi disponuje? Je tedy na místě osvětlit, proč a za jakých podmínek se tolik žádané atributy u člověka vyskytují.

Aktivita, samostatnost a tvořivost

Vesmír je v neustálém pohybu – naštěstí nebo bohužel – to už si rozhodněte sami. Když budeme podrobně zkoumat fyzický makro či mikrosvět, nelze pominout fakt, že vnitřní energie částic, těles i planet způsobuje pohyb dosti komplikovaný a chaotický. Vezmeme-li v úvahu svět metafyzický, který se skládá z mentálních a duchovních procesů, je v něm opět dominantní veličinou pohyb, i když je zde chápán jako určitá vesmírná rezonance. Není tedy divu, že všechny živé organismy, včetně zdánlivě statického lenochoda dvouprstého, vykazují vlastnost, které říkáme přirozená aktivita.

Profesor Josef Maňák, akademik a pedagog, definuje aktivitu u člověka jako zvýšenou, intenzivní činnost, a to jednak na základě vnitřních sklonů, spontánních zájmů, emocionálních pohnutek nebo životních potřeb, a na základě uvědomělého úsilí, jehož cílem je osvojit si příslušné vědomosti, dovednosti, návyky, postoje nebo způsoby chování. Určitým projevem aktivity, v souvislosti s existencí jedince, jeho sebeuvědoměním a seberealizací, je jeho samostatnost.

Touha po samostatnosti je v nás hluboce zakotvena. I dvouleté dítě má občas tendenci opustit pohodlí svého kočárku,  ujmout se otěží tohoto primitivního dopravního prostředku, a nekompromisně tak vytlačit svého rodiče z postu řidiče. Samostatnost a její rozvoj jsou pak předpokladem pro existenci další přirozené lidské vlastnosti, kterou je tvořivost neboli kreativita.

Kreativitu chápeme jako seberealizaci individua při vzniku něčeho nového, tedy jistou schopnost člověka vytvářet originální, inovativní, neobvyklé a užitečné myšlenky, postupy a řešení. Je tedy patrné, že aktivita, samostatnost a tvořivost spolu úzce souvisejí. Dá se pak analogicky soudit, že kreativita není schopností několika vyvolených jedinců, ale je přirozenou vlastností člověka, kterou je v něm třeba podporovat a rozvíjet.

Kreativní zaměstnanec – brzda, nebo motor?

Upřednostníte ve firmě spíše pasivního člověka, který si plní své povinnosti, kopíruje zavedené postupy a dělá přesně, co se od něj očekává, nebo oceníte někoho, kdo je proaktivní, uvažuje v širších souvislostech a přináší do plnění jemu svěřených úkolů nové perspektivy a nekonvenční způsoby myšlenítzv. „myšlení vně krabice“? Dokážete vidět dál – i za akademickou kvalifikaci a běžné pracovní zkušenosti?

Navzdory tomu, že kreativní jedinec má ve společnosti sklony k jisté rebelii, příčí se mu zaběhlé postupy a řády, pokud nejsou zcela logické a efektivní, nerad se drží zavedených šablon a pravidel, když se mu jeví nefunkční, může však být obrovským přínosem a cenným pohonem, který firmu průběžně konfrontuje, posouvá, boří mýty a mění zkostnatělé návyky a vyjeté koleje limitující náš firemní potenciál.

Společnosti dnes nehledají zaměstnance, kteří jsou vyzbrojeni tituly a certifikáty a do puntíku plní svoje pracovní povinnosti. Aby firmy uspěly v náročném konkurenčním prostředí, neobejdou se bez tahounů, kteří jsou kreativní, inovativní a inventivní. Tito kreativci a motivační jedničky mají pro svou práci ryzí zaujetí a fungují na základě vlastní vnitřní motivace. Nestaví do popředí ani své postavení ani výši výdělku, jsou aktivní, tvořiví, otevření a hledají neustále nové perspektivy a řešení, jak svou práci a firmu posunout kupředu.

Jak může firma profitovat z tvořivých zaměstnanců?

  1. Kreativní řešení

Aby dnešní společnosti získaly důvěru svých zákazníků, kteří postupně zvyšují nároky na kvalitu zboží i služeb, musí být neustále o krok před ostatními. Je třeba, aby přicházely s neotřelými řešeními náročných výzev, myslely okázale, a navrhovali nová efektivní a také efektní řešení. Ani Steve Jobs nebo Bill Gates by to daleko nedotáhli bez „makáčů“ a tvořivých lidí ve svých týmech.

  1. Nové příležitosti

Tím, že myslí odlišně, pomáhají tvůrčí zaměstnanci svým podnikům hledat nové příležitosti k růstu. Těmto lidem jednoduše nestačí pouhé plnění svých úkolů. Svojí angažovaností, proaktivitou a oddaností k firmě fungují jako průkopníci nových příležitostí. Pracují nad očekávání a s velkou vášní. To má však pochopitelně dvě strany mince. Nemůžeme od nich čekat vášeň a nadšení pro práci a zároveň konformní a pasivní přístup. Ustojíte to? Člověka, kterému to „pálí“ a je kreativní však neunese každý. Jsou úzkoprsí manažeři, kteří se cítí méněcenní, mají strach ze ztráty vlastní důležitosti, z korekcí a nedokonalosti, nedovedou ocenit a užít si stavu, že je někdo lepší než oni sami, a že zisk může být výsledkem společné týmové práce a úsilí, aniž by to vedlo k degradaci jejich sebevědomí. Vlastností dobrého šéfa je v tomto ohledu jistota, rozhodnost, schopnost sebereflexe, životní nadhled i určitá velkorysost a nasycení ze sebe sama.

  1. Otevřenost a kladení otázek

Většina šéfů má problém s upřímností ze strany svých zaměstnanců. Jak jste na tom vy? Chcete znát skutečný názor členů svého týmu, i když vám nebude příjemný? Potřebujete relevantní zpětnou vazbu? Lidé, kteří vám neřeknou, co si o věci myslí, vás nikam neposunou. Navíc kreativní a motivovaní zaměstnanci se mají tendenci ptát a často kladou užitečné otázky právě z pohledu klienta. Jejich včasné zodpovězení vám pomůže uspokojit vaše zákazníky a podpoří váš business.

  1. Nadhled a konfrontace

Na rozdíl od analyticky smýšlejících lidí, kteří mají pevně daný způsob řešení čehokoli a vyšlapané cestičky, tvořiví zaměstnanci mají mnohem větší nadhled a širší záběr. Nikdy nemají stejná řešení a často vyvolávají konfrontaci či konflikt v rozmanitosti přístupů, originálních názorech a inovativních řešeních, čímž umožňují firmě reagovat pružněji na nečekané a složité situace a odhalují skryté skutečnosti, které organizace dosud přehlížela.

  1. Nadšení pro rozvoj

V dnešní době není na trhu prostor pro zkostnatělost. Firmy potřebují flexibilní zaměstnance, kteří se nebojí výzev a neočekávaných příležitostí. Kreativní pracovníci nemají problém se změnami, rádi se pouští do neznámých vod a s chutí přijímají náročné výzvy.

Jakým způsobem vytvořit příhodné firemní klima pro zvýšení kreativity a jak podpořit u svých zaměstnanců důvěru, nasazení a dokonce i nadšení, se dozvíte ve druhé části článku.

Články v sérii

Aktuální

Je kreativita zaměstnanců pro firmu motorem, nebo brzdou? (1/2)

Aktuální

Je kreativita zaměstnanců pro firmu motorem, nebo brzdou? (2/2)