Je vaše pracoviště dysfunkční?

Jak se pozná dysfunkční pracoviště? Na základě své třicetileté praxe odpovídá americký psycholog a obchodní konzultant Albert J. Bernstein.

- Podezřelá prezentace vize a hodnot prostřednictvím vágních, ale důležitě znějících slov typu "dokonalost" a "kvalita". Tyto koncepty často postrádají definici a nelze je měřit.

- Vznášení problémů považované spíše za poruchu osobnosti než projev skutečného sledování reality.

- Pokud přece jen existují problémy, většinou se řeší motivačními semináři, které zaměstnance učí, že postoj je nejdůležitější.

- Směšování kvality s kvantitou. Můžete věci dělat levněji a lépe, jen se neptejte jak. Pokud máte dostatečnou motivaci, již byste to měli vědět.

- Pravidelné upravování historie tak, aby rozhodnutí vedení vypadala lépe.

- Odrazování zaměstnanců od toho, aby věci sepisovali.

- Dvojsmyslná nařízení, která často vágně zastrašují. Téměř každý firemní skandál začíná u požadavku: „Udělej to a je mi jedno jak."

- Povzbuzování a odměňování interní konkurence. V dysfunkčních pracovních prostředích se dostává uznání pouze „hvězdám".

- Rozhodování na nejvyšších možných místech. Ať už děláte cokoli, musíte se zeptat svého šéfa, který se musí zeptat zase toho svého.

- Delegování znamená říci někomu, aby něco udělal, bez toho, aby dostal moc to skutečně udělat. Správně by se měla delegovat autorita, nikoli pouze úkol.

- Vykládání manažerských přístupů z nejnovější literatury tak, aby současné firemní postupy vypadaly, že jsou aktuální. Veškeré rady jsou interpretovány ve smyslu dosahovat více výsledků s méně zdroji.

- Přísná kontrola zdrojů. Vše je poměřováno pouze cenou.

- Prosazování pocitu vděčnosti, že zaměstnanci mají práci. Často jde ruku v ruce s upozorňováním na možné propuštění v případě, že zaměstnanci nebudou držet krok.

- Prosazování pravidel na základě postavení lidí, nikoli toho, co dělají.

- Chybějící smysl pro humor.

-kk-

Zdroj: CareerBuilder - největší americký portál s nabídkami zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje CareerBuilder