Ještě nemáte etický kodex?

Nedostatečné řízení chování zaměstnanců může firmy poškodit. Vyplatí se proto mít etický kodex, který posílí důvěru mezi firmou a jejími podílníky – zaměstnanci, zákazníky, investory, dodavateli a širší komunitou. Etický kodex by měl být vytvořen podle potřeb každé firmy. V oblasti chování zaměstnanců by měl upravovat především:

- povinnost zaměstnance přispívat k úspěchu firmy,

- pracovní prostředí (např. bezpečnost práce a ochrana zdraví),

- přijímání a nabízení pohostinství a dárků,

- konflikty zájmů,

- donášení nebo hlasité ozývání,

- osobní zacházení na pracovišti (např. zacházení s kolegy a zákazníky),

- závazky managementu vůči zaměstnancům (např. vzdělávání a rozvoj).

Při vytváření etického kodexu dejte svým zaměstnancům možnost, aby se ptali. Je důležité, aby dobře chápali, co po nich vyžadujete. Umístěte jej na nástěnky či firemní intranet. Vyžadujte jeho podpis při podpisu pracovní smlouvy. Etický kodex vám může pomoci také přilákat dobré zaměstnance. Lidé chtějí pracovat pro organizace, na které mohou být hrdí.

-kk-

Zdroj: Changeboard - informace ze světa personalistiky
Zobrazit přehled článků ze zdroje Changeboard