Jsou vaši zaměstnanci skutečně angažovaní?

Odpověď na otázku v titulku není snadné zjistit, zejména v ekonomicky obtížnějších dobách. Zaměstnanci, kteří jsou šťastní, že nepřišli o místo a výplatu, nebývají totiž v otázkách své angažovanosti nejupřímnější. Jak tedy poznáte, zda máte skutečně angažované zaměstnance? Zkuste si položit následující otázky a přesvědčit se, zda byste na ně odpověděli kladně:

 • Obsazujete volná pracovní místa interními uchazeči nebo na doporučení stávajících zaměstnanců?

 • Chápou vaši lidé, jak jejich každodenní úkoly souvisejí s firemními cíli a prioritami?

 • Propaguje vaše firma kulturu rozvoje kariéry?

 • Působí zaměstnanci nadšeně?

 • Máte nízkou fluktuaci?

Zaměstnancům pak můžete položit otázky, které sestavila Gallup Consulting Organization:

 • Víte, co se od vás v práci očekává?

 • Máte potřebný materiál a vybavení, abyste svou práci mohli dělat správně?

 • Máte možnost dělat v práci to, co vám jde nejlépe?

 • Dostalo se vám v posledních sedmi dnech uznání či pochvaly za dobře odvedenou práci?

 • Zajímá se o vás váš nadřízený nebo někdo z kolegů jako o člověka?

 • Podporuje někdo v práci váš rozvoj?

 • Mají vaše názory dostatečnou váhu?

 • Dává vám poslání firmy pocit, že vaše práce je důležitá?

 • Cítí vaši kolegové závazek dělat svou práci kvalitně?

 • Máte v práci nejlepšího přítele?

 • Mluvili jste v posledním půl roce s někým o svém pokroku?

 • Měli jste v posledním roce možnost učit se a růst?

-kk-

Zdroj: HR Tools - americký portál pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Tools