Jste strategický vůdce?

Řada vůdců se soustředí na to, aby přinášela výsledky a reagovala na aktuální problémy. Již méně se však zabývá strategickým vůdcovstvím. Právě strategické vůdce přitom dnes firmy potřebují nejvíce.

Strategický vůdce má jasnou představu o budoucnosti - o tom, kde je, a o tom, kde potřebuje být. Dokáže předvídat budoucí potřeby, problémy a trendy. Má širší obchodní  znalosti a chápe vývoj firmy v širších souvislostech. Soustředí se na budoucnost a vyčleňuje si na to potřebný čas. Je schopen vytvářet silné strategické plány.

- Zajímejte se o budoucí výzvy. Čekat na to, až se něco stane, může vést k tomu, že již bude pozdě na nápravu. Stávající problémy se tak budou prohlubovat. Strategický vůdce by proto měl být zvědavý a kreativní. Měl by umět uvažovat ve stylu „co když". Nemusí znát správné odpovědi, měl by však vědět, na co se ptát.

- Udělejte si čas na to, být strategičtí. Strategie příliš často bývá až na posledním místě seznamů priorit. Vůdci mají tendenci řešit aktuální problémy. Chcete-li být strategičtější, musíte si na to udělat čas. Měli byste se naučit delegovat.

- Odlišujte složité a jednoduché úkoly. Taktičtí manažeři volí jednoduchá řešení, rychlé odpovědi a jasné závěry, protože jim to umožňuje rychle přecházet k dalším aktuálním problémům. Strategičtí vůdcové však řeší složitější záležitosti, které jsou často neznámé a nejasné, a cítí se příjemně, mohou-li vytvářet různé scénáře řešení.

- Zdokonalte svou obchodní bystrost. Někteří manažeři jsou velmi dobří v tom, co dělají. Nemusejí však již tolik vědět o ostatních funkcích, širším pohledu na firmu a oblast, v níž působí. Strategické vůdcovství znamená přechod od specialisty k obecnějšími odborníkovi.

-kk-

Zdroj: Suite 101 - databáze odborných článků nejen pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Suite 101