Kdo je to Ethics Officer? A zaplatí mu vůbec někdo?

Třináctiletý syn položil autorovi článku otázku, jak vypadá jeho zaměstnání. Autor mu na to odpověděl: „Hledám firmu, v níž bych mohl pracovat jako Ethics Officer“. Syn pak pokračoval otázkou, co to vlastně znamená být vedoucím pracovníkem, který je odpovědný za dodržování etických postupů. Autor se následně rozhodl o popis této pracovní činnosti podělit i se svými čtenáři. Zmiňuje přitom skutečnost, že 98 procent lidí, s nimiž se setkal nikdy o podobné funkci neslyšelo. Ethics Officer má v popisu své práce tyto základní požadavky:

- určování podnikových hodnot,
- vytváření vzdělávacích programů v oblasti etiky a dodržování pravidel,
- vedení zaměstnanců k uzavírání správných rozhodnutí,
- vytváření systémů hlášení,
- vyšetřování získaných zpráv o neetických aktivitách,
- hodnocení vyšetřování a manažerského rozhodování,
- podávání zpráv výkonnému managementu a představenstvu,
- příprava a realizace odborných prezentací.

„A za to tě bude nějaká firma platit?“ zeptal se nakonec autorův syn. Autor se zasmál a vyjádřil svůj názor, že chytrá firma jej za to bude platit v každém případě. Důležitost dodržování etických norem na pracovišti, a tudíž i funkce manažerů, kteří ji budou zajišťovat, totiž v poslední době výrazně stoupá. Manažerům se pak již nestane, že zůstanou v okamžiku odhalení neetické činnosti e své firmě nepřipraveni konkrétně a správně jednat.

**Datum vydání:** IX/2003
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher