Kdo nedeleguje, není manažer

Zejména začínající manažeři mají pocit, že všechno umějí (a musejí) dělat sami. Praxe však ukazuje, že naučit se delegovat patří k základním a nejdůležitějším manažerským dovednostem. Manažeři, kteří umějí delegovat, dosahují lepších výsledků než ti zavalení úkoly, které by mohli a měli vykonávat jejich podřízení. Úkolem manažera je plánovat, organizovat, koordinovat, vymezovat priority a také přemýšlet kreativně. Delegované úkoly navíc obohatí podřízené o nové výzvy a zkušenosti. Zaměstnanci, kteří mohou dokázat své schopnosti, pak vylepší manažerovu pověst.

Bez ohledu na zjevné výhody delegování stále existují důvody, proč se mu manažeři vyhýbají. Některé z nich jsou racionální výhrady, jiné mají emocionální nebo psychologický základ. Které to jsou?

- Nedostatek důvěry v podřízené,

- nedostatek důvěry v sebe,

- špatně vymezené povinnosti,

- povahová averze vůči riskování,

- strach z vytvoření nepřátel,

- namyšlenost,

- zaměňování aktivity s produktivitou,

- strach z toho, že manažer bude vypadat líně,

- nedostatek modelových rolí,

- strach přenechat teritorium.

-kk-

Zdroj: Careercast - americký portál věnovaný rozvoji kariéry a vyhledávání pracovních míst
Zobrazit přehled článků ze zdroje Careercast